Işıl Elif Arslan Işıl Elif Arslan
28 Nisan 2021 Yeşil İş Sürdürülebilir İş Zirvesinden Önemli Notlar
28 Nisan 2021 - İnci'li Uzmanlar
Yeşil İş Sürdürülebilir İş Zirvesinden Önemli Notlar
#uzmangörüşü #sürdürülebilirlik #trendler
Yeşil İş Sürdürülebilir İş Zirvesinden Önemli Notlar

Yeşil İş Sürdürülebilir İş Zirvesi bu sene ‘’Değişimin Yeni Paradigmaları’’ teması ile 7-8 Nisan 2021’de çevrimiçi olarak gerçekleşti. İklim Değişikliği, Enerji Dönüşümü ve Enerji Yönetimi, Net - Sıfır Karbon​, Sürdürülebilir Finansman, Yeşil Fonlar & ESG​, Döngüsel Ekonomi, İnovasyon, Teknoloji ve Dijitalleşme gibi başlıkların ele alındığı toplantıda, sürdürülebilirlik alanında ulusal ve uluslararası birçok konuşmacı yer aldı.

Zirvede aldığım önemli notları sizlerle de paylaşmak isterim;

  • Türkiye, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) uyumda maalesef geride. SKA sosyal ilerleme endeksinde küresel hedeflere 2080’e kadar ulaşamayacağımız gözükmekte. Covid-19’un bu durumu 10 yıl daha geriye götürebileceği ön görülüyor.

 

  • Hızla değişen dünyamızda şirketlerin, teknolojik ve inovatif gelişmeleri takip ederek oluşturdukları yeni ve sürdürülebilir iş modelleri, stratejiler ve iş dünyasındaki dijital dönüşümün istihdama etkisi düşünüldüğünde;380 milyon yeni istihdam ile, sanayiye katma değeri 12 Milyar Dolar olması bekleniyor.

 

  • AB yeşil mutabakatı kapsamındaki sınırda karbon düzenlemelerine yönelik net karbon azaltımı hedeflerini içeren yasal bir çerçevenin oluşturulması gerekmekte. Uluslararası ticarette oyunu değiştirecek olan bu uygulama ile; yeni büyük bir marketin doğuşuna Türkiye hazır olmalı. Türk ticaret insanlarının bu değişimin farkında olup adaptasyonunu hızlandırmasının ve alınacak karbon vergileri kapsamında sadece tehditlerin değil; fırsatların da değerlendirilmesi çok önemli görülüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan İklim Değişikliğiyle Mücadele Çalıştayı'nın 14 maddelik eylem planı çerçevesinde karbon emisyonu üzerine bir kanunun planda olduğu; ETS üzerinden ise ciddi anlamda bir yapı kurulmasının gündemde olduğu belirtildi.

 

  • Sınırda Karbon düzenlemeleri kapsamında, Türkiye’nin belli bir aşamaya gelmesinde  AB’nin finansal teşviklerine ulaşması çok önemli. AB’den bu hususta beklenen adımın yakın diyalog olduğu açıklandı.

 

  • Şirketler ve kurumlar "Green Washing"e ( Yeşil parlaklık: yeşil halkla ilişkiler ve yeşil pazarlamanın aldatıcı bir şekilde halkı bir kuruluşun ürünlerinin, amaçlarının ve politikalarının çevre dostu olduğuna ikna etmek için kullanıldığı bir pazarlama türü) yer vermeden karbon emisyon hedeflerine bir an önce yer vermeli. Karbon azaltımı büyük ölçekte bir iş dönüşümünü ön plana çıkarırken; operasyonel zorluklar ve risklerin yanısıra; yeni ortaklıklar, yeni ürünlere ve yeni kârlara da yol açacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ; tüm kurumların, sera gazı emisyonlarının azaltımına ve iklim değişikliğine uyum sağlamasına yönelik 2050 Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı’nı yürürlüğe koymayı planlamaktadır.

 

  • Mobilite sektörünün tümü daha büyük oranda karbon salınımı sağlamakla birlikte ; dünyada üretilen karbon emisyonunun -20 si otomobil ve ticari araçlar tarafından ortaya çıkmaktadır. Bu oranları düşürmek; otomotiv sektörünün omuzlarında taşıdığı önemli bir sorumluluk olarak ortaya çıkıyor.

 

Kaynaklar:

https://en.wikipedia.org/wiki/Greenwashing

https://surdurulebilirlik.com.tr/network-iletisim/yesil-is-surdurulebilir-is-zirvesi/

 

1518 Görüntülenme
0
0
82 + 75 =