Hülya Çuvak Hülya Çuvak
27 Mart 2023 Vergi affı ve yapılandırmalarını kapsayan 7440 Sayılı Kanun Yayınlandı
27 Mart 2023 - İnci'li Uzmanlar
Vergi affı ve yapılandırmalarını kapsayan 7440 Sayılı Kanun Yayınlandı
#uzmangörüşü
Vergi affı ve yapılandırmalarını kapsayan 7440 Sayılı Kanun Yayınlandı

Yazımızın başlığı kanun yayınladı olarak belirtilsede, uygulama tebliği yazımız hazırlanırken henüz yayınlanmadığı ve meslek odalarındaki görüşmeler ile Maliye bakanlığı arasındaki görüşmeler devam ettiği için, üzerinde revizeler olacak alanlar beklenmektedir.

Şu an yayınlanan kanunun geçmiş yıllarda çıkan matrah arttırımı ve af kanunlarıyla kesişen birebir noktaları bulunmakla birlikte farklılaşan noktaları da bulunmaktadır.

Farklılaşan en önemli başlıklardan birinin kanunun yayımlandığı tarihte (12.03.2023) henüz vergisel dönemi kapanmamış olan 2022 yılının da kapsama alınmış olmasıdır. 2022 yılının matrah arttırımına dahil edilmesi, yılın kapanmamış olması dolayısıyla, eğer 2022 yılı içinde matrah arttırımından faydalanma kararı alınacaksa bunun 2022 yılı kurumlar vergisi matrahını da arttırımda gösterilen matraha getirilmesi olarak kanunda belirtilmiştir. Bu anlamda 2022 yılı matrah arttırımı yapan şirketler ayrıca 2022 kurumlar vergilerindeki artışı da beraberinde kabul etmiş olmalı anlamına gelmektedir.

Yıl kapsamı genişletilerek kamu maliyesi finansmanının arttırılması sağlanmaya çalışılmaktadır. Bunda ülkemizde yaşanan her birimizi derinden etkileyen 6 Şubat depreminin de etkisinin olduğunu düşünüyorum. Doğal afetler sonrası artan kamu maliyesi finansman ihtiyacında önemli bir yer alacak olan af ve yapılandırma kapsamındaki tahsilatlar kapsam genişletilerek arttırılmaya çalışılmaktadır.

Diğer önemli bir fark da buna tarihi bir kesişmede diyebiliriz, işverenler açısından EYT yasasının kabulü ile ödenecek kıdem tazminat karşılıkları, deprem ile getirilen düzenlemelerle kurumlar vergisi artışı ve muafiyetlerin sınırlandırılması sonrası zorunlu olarak gelen vergi yüküdür. Şirketlerin 2023 yılında bütçelerinde zorunlu artış olarak giren bu iki düzenleme sonrası üzerine 7440 sayılı af ve matrah arttırımının çıkması ve buradaki önemli bir detay olan "seçimlik" olan bir finansman çıkışına işverenlerin istese de ne kadar bütçe ayırabileceklerini planlama boyutu önemli bir konudur.

Aşağıda çok ayrıntılı içeriğe sahip olan 7440 sayılı af ve yapılandırma kanunun grubumuzu yakından ilgilendiren konularına yer vereceğiz. Uygulama tebliğinin de yayınlanmasının ardından konular daha da netlik kazanacağını düşünüyoruz.

Tüm kanunun linkini sizler için aşağıda ekliyorum.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230312-14.htm

7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu 31.05.2023'e Kadar Başvuru ve İlk Taksit Ödemesi 30.06.2023 olarak Ajandalarınıza Not Edin:

Bu Kanun hükmünden yararlanabilmek için; 31/5/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunulacaktır. Ödenecek tutarların ilk taksitini 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihi takip eden aylık dönemler hâlinde azami 48 eşit taksitte ödemeleri gerekmektedir. Kanunun kapsadığı yapılandırma türüne göre taksit adedi farklı olmakla birlikte uygulanacak vade farkı katsayılarının özetlendiği tablo aşağıdaki şekildedir.  

Vergi alanına giren yapılandırma ve matrah artırımı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah arttırımı yapacağı dönemlerde vergiciler arasında Vergiye Uyumlu Mükellefiyet indirimi olarak bilinen %5' lik indirim Kurumlar vergisi matrah artırımında yerini aşağıdaki ibare ile almıştır.

Matrah artırımında bulunulan yıla ait yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş olan mükelleflerin, bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemeleri ve bu vergi türleri için kesinleşmiş veya ihtilaflı borcu bulunmamaları durumunda, artırılan matrah üzerinden %20 yerine oranıyla vergi hesaplanacaktır.

Kurumlar vergisi matrah arttırımı ve asgari tutarlarıyla ilgili özet tablo aşağıdaki şekildedir. 2022 yılının da kapsama alınmış olması nedeniyle 2022 yılı kurumlar vergisi matrah artırımında dikkat edilmesi gereken noktalar belirlenmiştir.

Buna göre:2022 takvim yılına yönelik matrah artırımında bulunulabilmesi için bu yıla ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmiş olması ve bu beyannamelerde beyan edilen vergiye esas matrahların, 2021 takvim yılında beyan edilen matrahın 2,93 oranında artırılması suretiyle bulunan tutar ile 2022 takvim yılı üçüncü geçici vergilendirme döneminde beyan edilen matrahın %40 oranında artırılması suretiyle bulunan tutarın yüksek olanından az olmaması şarttır. Üçüncü geçici vergilendirme dönemi beyanının verilmemiş olması halinde ikinci geçici vergilendirme dönemi matrahının 0 oranında; ikinci geçici vergilendirme dönemi beyanının verilmemiş olması halinde birinci geçici vergilendirme dönemi matrahının %300 artırılması suretiyle kıyasen uygulanır.

Beyannamelerde yer alan hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden aşağıdaki belirtilen oranlardan az olmamak üzere belirlenecek katma değer vergisini beyan ederek KDV matrah artırımından faydalanılabilecektir. KDV matrah arttırımında ilgili yıl beyan dönemlerinde, hesaplanan katma değer vergisi matrahsız olana aylar var ise, beyan edilmemiş aylar var ise, bunlarla ilgili hesaplamada matrah belirleme Kurumlar Vergisi matrahı ile ilişkilendirilmekte olduğunu belirtmek isteriz.

Vergi ve kayıtların düzenlenmesinin yanında kapsamı geniş bir düzenleme olan 7440 sayılı kanun ile ilgili uygulama tebliğlerinin yayınlanmasının ardından, netlik kazanmasını beklediğimiz alanlar mevcuttur. Bununla ilgili meslek odaları ve gruplar Maliye Bakanlığına düzenleme ile ilgili görüş ve önerilerini iletmeye devam ettiğini takip etmekteyiz. Düzenleme ve ek vergilerini hem kamu maliyesine hem iş verene faydalı sonuçlar yaratmasını dileriz.

 

 

 

 

 

 

339 Görüntülenme
3
0
87 + 59 =