Hülya Çuvak Hülya Çuvak
18 Nisan 2022 Nisan Mevzuatlarına Hızlı Bir Bakış
18 Nisan 2022 - İnci'li Uzmanlar
Nisan Mevzuatlarına Hızlı Bir Bakış
Nisan Mevzuatlarına Hızlı Bir Bakış

Son zamanlarda enflasyonist ortamın da beraberinde getirdiği para politikaları ve mevzuatlardaki değişikliklerin takibi odağımız haline geldi. Bu sürecin merkezinde olan İncili Uzmanlar olarak her ay resmi prosedürlerimizi yakından ilgilendiren gelişmeleri İnci Blog aracılığıyla sizlerle paylaşacağız. İlk paylaşımımız, vergi ve finans alanındaki Nisan ayı güncellemeleri…

Enflasyonla mücadelede konuşulan ve vergi avantajı yaratmasını bekleyen konular

Enflasyon ile mücadelede vergicilerin gündem olarak konuştuğu ve Hazine ve Maliye Bakanlığına önerilerde bulunduğu kazanım yaratacak konular var. Bu öneriler çeşitli oda birliklerinde çalışılmakta ve temsilciler aracılığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilmektedir. Gündemde olan konuları henüz tebliğe dönüşmediği için geçerliliği olmadığını özellikle belirterek kısaca bilgi paylaşımı yapmak isteriz.

  • KDV Beyannameleri ile ilgili öneriler: Odaların çalışmalarında, güçlü argümanlarla pekiştirilmiş şekilde KDV çalışmaları var. Bunlardan birinci öneri, KDV 1 ve KDV 2 birleştirilmesi. Düşünüldüğünde birçok şirket KDV 1’den alacağı var iken KDV 2’den doğan vergisini ödüyor. Bu beyannamelerin birleşmesi durumunda özellikle KDV 1 beyanından vergi alacağı olan şirketlerin, vergi kaynaklı nakit akış çıkışı azalacak.

İkinci öneri ise, KDV ile ilgili idareden alacaklı şirketlerin, bu alacağını diğer vergi türlerinden doğan vergilerinden mahsup edilmesi imkanının sağlanması.

Her iki önerinin de şirketlerin vergi kaynaklı nakit akış çıkışını azaltacağını ve şirketlerin enflasyonla mücadele ettiği bu günlerde idareden destek beklediği haklı bir gerekçe olarak çalışmalarda yer almaktadır.

  • Sanayi Sicil Belgesine Sahip ve Fiilen Üretim Faaliyetiyle İştigal Eden Kurumların Kurumlar Vergisi İndirimi Talebi: Sanayi Sicil Belgesine sahip ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden şirketler geçtiğimiz aylarda kurumlar vergisinden %1 indirim talebinde bulundular. Amaç enflasyonun arttığı ve bunu yönetmeye çalışıp üretim faaliyetine devam eden şirketlerin bir miktar idarece desteklenmesi talebi idi. Duyumlara göre olumlu sonuçlanan görüşmelerin resmi kaynaklarla tebliğe bağlanması bekleniyor.

 

İhracatçı firmaların İhracat Bedellerinin T.C. Merkez Bankasına Satışına İlişkin Oran arttırıldı

İhracat bedellerinin T.C. Merkez Bankasına satışına ilişkin yüzde %25 oranı %40'a çıkarıldı. İhracat yapan firmalar artık ihracat bedellerinin %40'ını Merkez Bankası'na satmak zorundalar. Yapılan bu değişiklik 18 Nisan 2022 (bugün) tarihinde yürürlüğe giriyor.

 

Enflasyon Muhasebesi VUK açısından ertelendi ancak…

Bilindiği gibi 2021 yılı sonu itibariyle enflasyon muhasebesi şartları gerçekleşmesine rağmen, VUK açısından Cumhur Başkanlığı kararıyla, 2023 yılı sonuna erteleneceği tebliği yayınlanmıştır.

Güncel gelişme olarak ise KGK (Kamu Gözetimi Muhasebe Denetim Standartları Kurumu) Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardının Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Bölümüne İlişkin Değişiklikleri 5 Mart 2022 tarihli ve 31769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu gelişmeyi, grubumuzda uygulamasının nasıl olacağını takip etmek amacıyla meslek odalarıyla bilgi paylaşımı halindeyiz. Aşağıdaki linkten KGK 'un konuyla ilgili paylaşımına ulaşabilirsiniz.

https://www.kgk.gov.tr/ContentAssignmentDetail/4821/Bu%CC%88yu%CC%88k-ve-Orta-Boy

 

Vergide Uyumlu Mükellefiyet İndiriminde 2020 Yılı Kazanımlarını mahsup süresi 30.04.2022 de doluyor, 2021 yılı için ise İnteraktif ekranlar aktif edilmiş durumda.

Mükellefin sorumluluklarını zamanında yerine getirmesinin ödüllendirildiği bir sistem olarak hayatımıza giren Yüzde 5 uyumlu mükellef indirimi, vergi mükelleflerinin son yıllardaki en büyük ve en değerli kazanımları arasında yer aldığına inanıyorum. Bu aynı zamanda vergicilikte idarenin attığı çağdaş bir adım olarak değerlendirilmelidir.

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden, şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir.2021 yılında verilen beyannameler için 1 milyon 500 lira olarak uygulanan limit 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde 2 milyon lira oluyor. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez

Vergiye uyumlu mükellefiyet şartları:

  • Biten takvim yılı ve önceki 2 takvim yılında vergi beyanlarını zamanında veren ve ödemesini yapan mükellefler
  • Biten takvim yılı ve önceki son iki yılı içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması,
  • Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında kaçakçılık suçu fiillerinin işlenmemiş olması
  • İdarece adınıza düzenlenmiş ikmalen resen ceza olmaması (Bunun üst sınırı idarece her yıl yeniden belirleniyor)

Detaylı bilgi için;

https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=9&MevzuatNo=24217&MevzuatTertip=5

 

RES ve GES yatırımları 4. bölge teşviki alacak

Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Karar’da değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Kararı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın bu kararın Uygulama Tebliğinde değişiklik yapan tebliğ Resmî Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararında yapılan değişiklikle, daha önce Enerji Bakanı tarafından duyurulan, lisanssız RES (Rüzgâr Enerjisi Santrali) ve GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımlarının 4. bölge teşviklerinden yararlanmasına yönelik uygulama gerçekleşmiş oldu. Böylece, 1. 2. ve 3. bölgede bulunan bütün sanayiciler lisanssız olarak yaptıkları GES ve RES yatırımlarında 4. bölge teşviklerinden yararlanacak. Alt bölgelerde yani 5 ve 6. bölgede olanlar ise kendi bölgelerinin teşviklerinden yararlanacaklar.

Sürdürülebilirliğin Desteklendiği Vergi Politikası: Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufu amaçlı şirket harcamalarında doğrudan gider yazma olanağı

Enerji politikaları ile uyumlu olarak, binalarda enerji verimliliğinin arttırılması amacıyla İşletmeye dahil gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, yapıldığı yılda doğrudan gider yazılabilmesine olanak sağlanmıştır.  Diğer taraftan mükellefler isterse söz konusu harcamaları gider yazmayıp, gayrimenkullerin maliyetine dahil ederek amortisman yoluyla da itfa edebileceklerdir. Burada seçimlik hak, şirketlere kurumlar vergisinde olumlu etki sağlamaktadır.

731 Görüntülenme
8
0
92 + 83 =