Güliz Uluağaç Güliz Uluağaç
29 Mayıs 2017 Mayıs: Uluslararası İç Denetim Farkındalığı Ayı
29 Mayıs 2017 - İnci'li Uzmanlar
Mayıs: Uluslararası İç Denetim Farkındalığı Ayı
#uzmangörüşü #gelişim
Mayıs: Uluslararası İç Denetim Farkındalığı Ayı

İç Denetim Nedir, Neden Gereklidir?

İç denetim, hem bir kurumun faaliyetlerini geliştirme hem de değer katmak amacı güden; bağımsız, objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetimin amacı; kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmektir. Bu amaca yönelik olarak, sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına destek olmayı hedefler.

Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları’na uyum, iç denetçilerin ve iç denetim faaliyetinin sorumluluklarının yerine getirilmesinde son derece önem taşımakta ve denetim çalışmalarının objektif olarak yürütülmesine katkı sağlamaktadır. Standartlarla beraber etik kurallar, her denetçi ve denetim faaliyeti için uyulması zorunlu unsurlardır.

1995 yılında kurulan Türkiye İç Denetim Enstitüsü, ülkemizdeki iç denetim uygulamalarında; uluslararası standartlar çerçevesinde meslektaşlar, kurumlar, toplum için referans ve güvence kaynağı olmayı, üyelerini bir araya getirerek aralarında mesleki ilişkileri güçlendirmeyi, denetim ilkelerinin, esaslarının, standartlarının oluşmasına, gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İnci Holding İç Denetim Birimi 2016 yılından beri Türkiye İç Denetim Enstitüsü üyesidir.

Cumhuriyetin 100. yılında dünyada ilk binde olma vizyonu ile küresel platformda, değerleriyle, iş geliştirerek, kazandırarak kazanma anlayışına sahip olan İnci Holding, faaliyetleri ve stratejik hedefleri doğrultusunda tüm grup şirketlerinde etkinliği ve verimliliği arttırma amacıyla, bu alanda ihtiyaç duyduğu kaynağı, kendi içinde yaratmış ve alanında uzmanlaşmış kişilerden bir ekip kurmuştur. Holding değerleri ile paralel, saygılı bir şekilde sürekli gelişip değer katarak sonuca ulaşma gayretiyle görev yapan denetim ekibi; tüm çalışmalarında verimliliğin, kurumsal yönetimin ve itibarın sigortası olmayı amaç edinmiştir. İşletmelerin risk yönetiminde yol gösterici olunarak, riskli görülen süreçlere ilişkin yapılan denetim çalışmalarında mevcut olan ve olmayan kontrol noktaları saptanmaktadır. Bu sayede iyileştirme alanları tespit edilerek, belirli bir zaman periyodu içerisinde gerekli aksiyonların süreç sahiplerince alınması talep edilmektedir. Aksiyonların belirlenen sürede alınıp alınmadığı düzenli olarak takip edilmekte ve raporlanmaktadır.

Şirketlerin sadece finansal tablolarıyla ilgilendiğimiz, yalnızca hata/kusur bulmaya çalıştığımız, standart kontrol listeleri üzerinden çalışmalarımızı yürüttüğümüz, her şeyi aynı yöntemle denetlediğimiz ve şirketlerde adeta kurumsal polislik işlevini yerine getirdiğimiz, hakkımızda doğru bilinen yanlışlardır. Denetim yaparken şirketlerin operasyonel mükemmelliğe maksimum seviyede ulaşmasına katkı sağlamak için bilgileri eksiksiz iletmede herkesin katkısı ve bilinci önemlidir, bilgilerin tam ve doğru şekilde iletilmesi tüm denetim sürecinin kapsamını da belirlemektedir. Denetimin amacı, katma değer sağlamak ve bir organizasyonun operasyonlarını geliştirmek olduğundan, herhangi bir nedenle saklanan veya eksik verilen bilgiler tüm denetim sürecini olumsuz etkilemekte ve mecburen kapsamını arttırmaktadır.

Sürekli gelişim anlayışını benimseyen İnci Holding İç Denetim Birimi, yaptığı iyi uygulamalarla, benzer ekipleri olan kuruluşlar içerisinde her zaman örnek olmayı amaçlamaktadır.

İç denetim mesleğinin geliştirilmesi ve desteklenmesi için sadece Mayıs ayında değil her zaman farkındalık yaratma sorumluluğuyla hareket ediyor, iç denetçi olmaktan gurur duyuyoruz.

Güliz Uluağaç, İnci Holding İç Denetim Müdürü

2210 Görüntülenme
0
0
14 + 9 =