Hülya Çuvak Hülya Çuvak
03 Temmuz 2023 Mali Tatilde Bazı Bildirim ve Beyanname Verme Süreleri Uzayacak, Bazıları Bunun Dışında Kalacak
03 Temmuz 2023 - İnci'li Uzmanlar
Mali Tatilde Bazı Bildirim ve Beyanname Verme Süreleri Uzayacak, Bazıları Bunun Dışında Kalacak
#uzmangörüşü
Mali Tatilde Bazı Bildirim ve Beyanname Verme Süreleri Uzayacak, Bazıları Bunun Dışında Kalacak

2007 yılında başlayan ilk mali tatil uygulaması halen devam etmektedir. Bu tatil adı tatil olmakla birlikte bazı uygulamalarda geçerli iken bazı uygulamalarda geçerli olamamaktadır. Ayrıca vergilerin uzama süreleri kısıtlı olduğu içinde operasyonun tatil şeklinde durdurulmasıda pek mümkün olamamaktadır.

Bu yazımızda mali tatile giren ve girmeyen uygulamaları ve sürelerini özetlemeye çalışacağız. 

Adli tatilden esinlenerek düzenlenen mali tatil uygulaması, her yıl temmuz ayının birinci gününden (haziran ayının son gününün resmi tatil olması halinde temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden) başlayarak aynı ayın yirminci günü sona eriyor.

Mali tatil süresi içinde verilmesi gereken (yani son günü 4 -20 Temmuz tarihleri arasına rastlayan) vergi beyannamelerinin hem verilme hem de ödeme süresi mali tatilden etkileniyor. Bu vergi beyannamelerinin verilme süresi, mali tatilin son gününü (20 Temmuz'u) izleyen tarihten itibaren 7 gün süreyle (yani 27 Temmuz 2023 günü akşamına kadar) uzayacak.

2023 yılında Haziran ayının sonu günü resmi tatile denk geldiği ve ilk iş günü 3 Temmuz 2023 tarihi olduğu için bu yıl mali tatil 4 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak ve 20 Temmuz 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) sürecek.Beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzayan bu vergilerde ödeme süresi ise (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılıyor. Buna göre, 2023 yılında mali tatil nedeniyle, beyan süresi 27 Temmuz 2023 tarihine kadar uzayan beyannamelere ilişkin vergilerin 28 Temmuz 2023 mesai saati bitimine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Dileyen mükellefler normal döneminde de beyannamelerini tahakkuk edip ödeyebilmektedir.

2023 yılı Haziran ayına ait muhtasar, damga ve konaklama vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresinin son günü 26 Temmuz 2023 olup, bunların beyan ve ödeme süreleri mali tatilden etkilenmeyecek.

Haziran dönemine ait KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri de bu yıl mali tatilden etkilenmiyor. Haziran 2023 dönemine ait katma değer vergisinin beyan ve ödemesinin 28 Temmuz 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılması gerekiyor.

Mali tatil nedeniyle uzayan idari süreler

İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatta, ödeme süresinin son günü (vadesi) mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi 20 Temmuz'u izleyen tarihten itibaren 7 gün (27 Temmuz'a kadar) uzayacak.

Mükelleflere yapılmış olan tarhiyatlara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim talebinde bulunma süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde de süreler 27 Temmuz'a kadar uzayacak.

Mali tatil nedeniyle uzamayan süreler

Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil hükümleri uygulanmıyor.

Mali tatilde vergi incelemesi tebligatı ve devamı durumu

Mali tatil süresince defter ve belgelerin ibrazı istenemez ve vergi incelemesine başlanamaz. Mali tatil süresinden önce başlanmış olan incelemelere ise bu süreden önce ibraz edilen defter ve belgeler üzerinden devam edilebilir. Ancak, mali tatil süresi boyunca mükelleften ilave defter, belge ve bilgi talep edilemeyeceği gibi, mükellef inceleme sonucunda yapılacak tespitlerin yer aldığı tutanağı imzalamaya da davet edilemeyecek.

Vergi inceleme elemanları tarafından mali tatil süresinden önce yapılan tebligat ile mükelleften defter ve belge ibrazının talep edilmesi ve bu talebe ilişkin verilen sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde bu süre mali tatilin son gününü izleyen günden itibaren 5 gün uzayacak.

Vergi ve ceza ihbarnameleri mali tatil süresi içinde gönderilemeyecek, tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre mali tatil süresince işlemeyecek

Yapılandırma başvurularına mali tatilin etkisi yok

7440 sayılı yapılandırma kanununa göre, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılması gereken başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30/6/2023 (bu tarihin resmi tatile rastlaması nedeniyle bu tarihi izleyen ilk iş günü olan 3/7/2023) tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatıldı. İlk taksit ödeme vadesi de bir ay uzatılarak 31 Temmuz 2023 olarak belirlendi.

2023 yılı mali tatili 4 Temmuz 2023 tarihinde başlayacağından yapılandırma başvuru sürelerine etkisi bulunmuyor.

Bu nedenle yapılandırma kanunundan yararlanacak olanlara, son günü beklemeden ve Haziran sonundaki Kurban Bayramı tatilini de dikkate alarak başvurularını bir an önce yapmalarını öneriyorum.

 

294 Görüntülenme
0
0
5 + 40 =