Hülya Çuvak Hülya Çuvak
29 Nisan 2022 Kamu Gözetim Kurumu TMS29 Raporlamasına Geçiş Planlaması
29 Nisan 2022 - İnci'li Uzmanlar
Kamu Gözetim Kurumu TMS29 Raporlamasına Geçiş Planlaması
Kamu Gözetim Kurumu TMS29 Raporlamasına Geçiş Planlaması

Son aylarda vergi mevzuatı değişimleri oldukça hareketli. Grubumuzu yakından ilgilendireceğini düşündüğümüz değişimleri özetlediğimiz yazımızı sizlerle paylaşıyoruz.

VUK açısından enflasyon muhasebesi uygulaması her ne kadar 2023 sonuan ertelenmiş olsada, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve Kamu Gözetim Kurumu (KGK) değerlendirmeleri çerçevesinde Türkiye, UMS/TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardının önemli kriterlerinden birini sağlar hale gelmiştir ve  UFRS’ye göre Şubat 2022 sonrasında yüksek enflasyonlu bir ülke olarak belirlenmiştir. Buna göre Türkiye’de faaliyet gösteren firmalar 30 Nisan 2022 tarihi ve sonrasında kapanış veya ara dönem UFRS raporlamalarında  UMS 29 uygulamasına geçilmesi gerekmektedir.    
Ülkemizin son yıllarda makro ekonomik göstergelerinden TÜFE ve Yİ ÜFE endekslerindeki artış göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye Şubat 2022 sonu itibariyle TÜFE’ye göre hesaplanan 3 yıllık kümülatif enflasyon oranı 100%’ü geçmiştir.      
Güncel durumda KGK ile yapılan görüşmeler sonucunda TFRS raporlaması için TMS 29 uygulamasına geçiş planları 31 Aralık 2022 olması yönündedir.

KGK meslek gruplarıyla görüşmeler yapıp bu konuda uygulama talepleri toplamaktadır. KGK' nun meslek gruplarına sorduğu ve meslek gruplarının verdiği cevapları sizler için kısa özet haline getirdik.
KGK Sorusu: TMS 29 ne zaman uygulamaya konulsun?  Bu soru görüşmeleri sırasında 2 tarih seçeneği sunuldu,30.06.2022 ve 31.12.2022 olarak. Sektör ağırlıkta hep birlikte hazırlanıp geçmek daha anlamlı ve sektörler arası karşılaştırılabilir bilançolar yaratacaktır şeklinde cevap verdi ve 31.12.2022 de geçilmesi taleplerini ilettiler.
KGK Sorusu: Yurtdışı iştiraki olan firmalara bu talep geldi mi? 30.06.2022 itibariyle talep gelen firmalar var. Yurtdışından kredi kullanımı olan firmalar yakında bu talebin gelmesini kesin olarak bekliyorlar.
KGK Sorusu: Endeks uygulamada ÜFE ve TÜFE var hangisi uygulanmalı? 2023 sonuna ertelenen enflasyon muhasebesinde uygulanacak endeks şimdiden belirlenip tek defter, tek kayıt, tek düzeltme çerçevesinde toplanacak bir endeks açıklanması gerekliliği KGK na talep olarak belirtildi. Belirlenen endeks ve uygulamanın enflasyon muhasebesiyle örtüşecek şekilde tasarlanmasının önemini, TMS 29 da tüm düzeltmelerde aynı kullanılırsa şirketler enflasyon muhasebesi verilerinide şimdiden hesaplamış olacaktır görüşünde bulundular.
KGK Sorusu: Bilgi sistemi uyarlamalarında sektörün ne kadar süreye ihtiyacı var? SAP kullanan şirketler bir data temizliği sonrası bu sistemi kurabileceklerini belirttiler ve süre olarak 3 ila 5 ay sürebileceğini belirttiler. Diğer programlar hali hazırda bu raporlama ya uygun değil ve ek yatırım gerekeceği belirtildi.
KGK Sorusu: Sektörün KGK'dan talebi var mı? Nelerdir? Uluslar arası uygulamalardan çok farklı bir uygulama esası içermeyecek bir veri seti talebi olmasını, tarihin netleşmesini, eğitimler düzenlenmesini yönünde talepler  ilettildi.

USGAAP tarafında ise ilgili standardın (ASC 830) kural bazlı olması nedeniyle enflasyon muhasebesinin uygulanması gerekmektedir. İlgili kurala göre 3 senelik kümülatif enflasyonun 100%’ü aşması gerekmektedir. Şubat 2022 sonu itibariyle 3 senelik kümülatif enflasyonun 100%’ü aşması nedeniyle Türkiye hiperenflasyonist ülke olarak değerlendirilmiştir ve USGAAP raporlaması yapacak firmaların bu tarih sonrasında mali tablolarının ASC 830 uygun şekilde düzeltmeleri gerekmektedir.
Şu anda yapılan görüşme ve çalışmalara göre Halka açık, Çok uluslu ve yabancı İştirakli, Yurtdışı kredi kullanan ,Bağımsız denetime tabi firmaların bu kapsamda KGK na raporlama yapması çalışmaları planlanmaktadır.

Hazine ve Maliye Baknalığı KDV Sadeleştirme Çalışmaları 

İmalatçı İhracatçılara Büyük Kolaylık

İmalatçı belgelerinde yer alan, üretim kapasitesinde göngörülen, İmal edip ihraç ettikleri mallara ilişkin, ihracat bedelinin ' una kadar devreden KDV ile sınırlı olarak iade talep edilebilecektir.İade, ihracat teslimlerine ilişkin yüklenilen Kdv tutarına bakılmaksızın ve sektör ayrımı yapılmaksızın yapılacaktır.

KDV' de Tam tevkifat düzenlemesi

Kdv tevkifatı deyince aklımıza gelen zorunlu olması durumudur.Yeni tebliğ taslağında zorunluluğun yanında isteğe bağlıda tevkifat yapılıp idareye ödenebileceği yönünde. Bu ihtiyacın doğma sebebi, mükellefler, mal ve hizmet satın aldıkları mükelleflerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma fiillerini işlemeleri nedeniyle bir veya birkaç yıl sonra müteselsil sorumluluk kapsamında özel esaslar listesine (kod) dahil edilmeye başlandı. Bilindiği gibi özel esaslı listede yer alan mükellefin ticari itabarı olumsuz etkileniyor, kdv iadelerinde problem ile karşılaşıyor.Bu riski ortadan kaldırmak için mükelleflerin

Bu kapsamda Kdv tevkifatı yapacak iseniz, ilgili beyanname tarihinden önce 0 Kdv tevkifatı yapılacak satıcı ile yapılmış sözleşmenizi bağlı olunan vergi dairesine teslim etmeniz gerkemketedir.(Bu kapsamda yapılan sözleşmeler damga vergisinden istisna tutulmaktadır)Böylece sorumlu sıfatıyla beyan edip ödeyen mükellefler, mal ve hizmet satın aldıkları mükelleflerin vergi kanunlarına aykırı davranışlarından sorumlu olmayacaklar. Tam tevkifat uygulamasında bazı mal ve hizmet teslimleri bu uygulamnın dışında tutulmuştur.

Yukarıdaki iki düzenleme için ilgili detay:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220421-15-1.htm

 

 

1199 Görüntülenme
9
0
93 + 35 =