Işıl Elif Arslan Işıl Elif Arslan
08 Nisan 2021 Kadın İstihdamı ve Sürdürülebilirlik
08 Nisan 2021 - İnci'li Uzmanlar
Kadın İstihdamı ve Sürdürülebilirlik
#uzmangörüşü #sürdürülebilirlik
Kadın İstihdamı ve Sürdürülebilirlik

Dünya, 2030 yılına kadar iklim değişikliği ile mücadele etmek, yoksulluğu bitirmek, eşitsizlik ve adaletsizliğin üstesinden gelmek için söz verdi ve kendine bu yolda rehber olarak da Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını yayınladı. Bu amaçlar gelecek nesiller için sürdürülebilir bir yaşam inşa etmek amacıyla ele alınmıştır.

Bu sürdürülebilir yaşamın bir parçası olan toplumsal cinsiyet eşitliği kritik düzeyde önem taşımaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi SKA’lar içerisinde hem başlı başına Hedef 5’te yer alıyor; hem de diğer 16 hedeften 10’unun alt hedeflerinde doğrudan ele alınıyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine yönelik hedefleri bu linkten inceleyebilirsiniz.

https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html

Dünya toplumsal cinsiyet eşitsizliğine bu amaçlar ile mücadele verirken; ülkemizde kadının en geride olduğu alan olan ‘’istihdam’’ konusu ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir bir hayatın vazgeçilmez unsuru olarak kabul ediliyor. Kadının ekonomik hayata aktif katılması, ülkelerin refah seviyesini artırırken, kalkınmanın da en önemli göstergesi. Türkiye’de kadınların iş hayatına katılımı maalesef OECD ülke ortalamalarının çok altında.

TÜİK'in "İstatistiklerle Kadın 2020" raporuna göre kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az. Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı kadınlarda yüzde 28,7, erkeklerde yüzde 63,1.DİSK Genel İş Sendikası’nın 2020 yılında yayınladığı Kadın Emeği Raporu’na göre ise kayıt dışı kadın istihdam oranı %37.6. Türkiye’de kadın işsizlik oranı AB üye ülkelerinin 2, OECD üye ülkelerinin 3 katı ve Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitsizliği Endeksinde Türkiye 153 ülke arasında 130. Sırada.

Tüm bu sıralamalar bize gösteriyor ki; kadınların ekonomik hayata katılımlarının desteklenmesi ve konumlarının güçlendirilmesi şart.

Türkiye Cumhuriyeti Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019-2023 11. Kalkınma Planı’nda kadınların ekonomik hayattaki konumlarının güçlendirilmesine yönelik hedeflerin, 2023 yılı sonuna kadar;

  • Kadın işgücüne katılım oranının % 38,5’e
  • Kadın istihdam oranının % 34’e
  • Kendi hesabına çalışanlar içindeki kadın oranının %20’ye
  • İşveren olarak çalışanlar içindeki kadın oranının ’a  yükseltilmesi olarak yer almaktadır.

Bu hedeflenen oranların Türkiye ile benzer gelir seviyesine sahip ülkelerle kıyaslandığında yine çok düşük kaldığı bir gerçek. Burada ülkenin istihdamının artırmayı hedeflediği politikaların sürdürülebilir olması ve asıl sorunlara işaret etmesi çok kritik düzeyde önem taşımaktadır.

 

Kaynaklar:

https://ailevecalisma.gov.tr/media/67346/turkiye-de-kadin-2021-ocak.pdf

https://www.genel-is.org.tr/turkiyede-kadin-emegi-raporu,2,19290

https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html

 

 

 

2362 Görüntülenme
0
0
14 + 32 =