Konuk Yazar Konuk Yazar
23 Şubat 2017 İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda İyi Yönetişim Modeli Örneği: İnci Holding
23 Şubat 2017 - İnci'li Uzmanlar
İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda İyi Yönetişim Modeli Örneği: İnci Holding
#uzmangörüşü #gelişim
İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda İyi Yönetişim Modeli Örneği: İnci Holding

İş sağlığı ve güvenliğinin sürdürülebilir rekabette en önemli konular arasında yer aldığı bir gerçektir. Ülkemizin dünya üzerinde yatırım için tercih edilen öncelikli ülkeler arasında olması, günümüzde sadece ucuz işgücüne bağlanamamaktadır. Literatürde; işgücü, maliyet ve zaman üçgenlerinden bahsedilirken artık dörtgenlerden, piramitlerden bahsedilmeye başlanmış iş güvenliği kavramı da en önemli konulardan birisi olarak her platformda kendine yer bulmaya başlamıştır. Şirketlerde “Önce İş Güvenliği” mottosu artık yalnızca slogan olarak değerlendirilmemekte; iş dünyasının finansallar kadar zaman ve para harcadığı bir öncelik olarak görülmektedir. Bunun böyle olabilmesi için üst yönetim desteğinin gerekliliği kaçınılmazdır. Her boyutta bu konunun takipçisi ve tetikleyicisi olmak bir yönetim felsefesi olmalıdır. Öte yandan birçok çalışan tarafından iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının sorgulanması da iş başvurularında ve mülakatlarda giderek rastlanan bir durum olmaktadır.

Tüm bu boyutların da ötesinde her şeyden önce “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” konusunu stratejik olarak ele alan bir şirket olan İnci Holding bünyesinde, bu konunun yönetişimini sağlamak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu kurulmuştur. Bu platform; grup şirketlerimizde hali hazırdaki mevzuat gereği kurulması zorunlu kurullardan farklı olarak; stratejik ve insan odaklı bir bakış açısıyla çalışmaktadır. Büyüme hedeflerini gerçekleştirirken, çalışanlar için güvenli ve çalışılabilir ortamlar sağlamak amacıyla oluşturulmuş bu çalışma grubunda ilgili danışmanlar, fabrika müdürleri, insan kaynakları birimleri, iş güvenliği uzmanları yer almaktadır. Çalışma grubu; çapraz fonksiyonel olarak çalışmakta, karar mekanizmaları olan Şirket Yönetim Kurulları ve Holding Yönetim Kurulu ile doğrudan ilişki içinde olarak faaliyet göstermektedir.

Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında; profesyonel ve sistematik bir şekilde grup şirketlerimizdeki İSG çerçevesinde yer alan tüm konulara değinilmekte ve en iyi, örnek uygulamalar konusunda kıyaslama çalışmaları sağlanmaktadır. Amaç; güvenli çalışma ortamlarını yaratmak, sürdürülebilir kılınmasını sağlamak ve “0” iş kazası yaklaşımı ile örnek oluşturmaktır. Ayda bir toplanan çalışma grubumuzda, varsa ay içerisinde meydana gelen iş kazaları hakkında deneyimler paylaşılmakta ve belirlenmiş olan KPI’ların takibi yapılmaktadır. Yasal mevzuata tam uygunluğun sağlanması, İSG konusunda çalışanların farkındalığının arttırılması, İSG için yeni model ve yaklaşımların yaratılması gibi  birçok alanda çalışma grubunun yarattığı sinerji ile gelişmeler kaydedilmektedir.

2016 yılının ikinci çeyreği itibariyle faaliyette olan Çalışma Grubu çalışmaları kapsamında hayata başlıca projelerden bir tanesi “Grup İçi Ödül Sistemi” projesidir. Grup şirketlerinde ayrıca KPI olarak takip edilmesinin yanısıra, çalışanların ve yöneticilerin konu ile ilgili öncelik anlayışını taze tutmak adına geliştirilen bu sistem; şirketler alt birimleri arasında ve şirketler arasında keyifli bir yarış ile iyi uygulamalar ve sonuçlarının izlenmesi sürecine katkı sağlamaktadır. Öte yandan bir diğer proje olan “Önlemini Al Eğitim Paketi Uygulaması” projesi ile çalışanların alışılagelmiş farkındalık kazandırma faaliyetleri dışında bir yaklaşımla, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki algılarının değiştirilerek; davranış biçimi haline getirilmesi planlanmaktadır. Şirketler arası “Çapraz Denetim” projesi ile yine şirketler arası öğrenme kabiliyetinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Disiplin Kurulu Uygulamaları, İş Güvenliği Günü Uygulamaları da (ilgili konuda öncü olan fabrikalarımızda üretime bir gün ara verilmekte ve o gün çalışanlar için farkındalık günü olarak değerlendirilmektedir) hali hazırda birkaç fabrikamızda yaşatılan ancak tüm şirketlerimizde yaygınlaştırılması üzerinde çalışılan projeler arasında yer almaktadır.

Görüldüğü gibi üst yönetimin desteği ve yakın teması ile İş Sağlığı ve Güvenliği konularında hızlı adımlar atabilmek mümkündür. İnci Holding olarak bu konuyu da bir Yönetişim Farkındalığı ile ele almış olmanın pozitif çıktılarını yaşıyor olmaktan memnunuz. Daha yapacak çok şey var, o nedenle her düzeyin bir arada çalıştığı bu platformların öneminin büyük olduğunu düşünüyoruz.

Serdar Karaayak, ISM Minibar Süreç İyileştirme Sorumlusu

1440 Görüntülenme
0
0
54 + 75 =