Gamze Yaman Gamze Yaman
26 Mayıs 2023 İnci Holding’deki İç Denetim Yolculuğumuz
26 Mayıs 2023 - İnci'li Uzmanlar
İnci Holding’deki İç Denetim Yolculuğumuz
#uzmangörüşü #bilgiyleparla #gelisimleparla
İnci Holding’deki İç Denetim Yolculuğumuz

Dünyada yaşanan ekonomik ve teknolojik gelişmeler, sürekli olarak büyüyen ve gelişen rekabet ortamı, işletmelerin etkin kontrol ortamına sahip olmalarını gerektirmiştir. Bu sebeple, sürekli büyüme ve gelişmeyi hedefleyen şirketler; kontrol, denetim ve risk yönetimini önceliklendirmektedir.

İç denetim faaliyetleri, işletmelerin hedeflerine ulaşması konusunda güvence sağlamakla birlikte üst yönetimin karar alma süreçlerine yardımcı olmaktadır.

Kuruluşundan bu yana sürekli gelişimi esas alan, risk odaklı kontrol bakış açısıyla yönetilen İnci Holding, 2016 yılında bünyesinde kurduğu iç denetim departmanı ile risklerin yönetilebilir hale gelmesini, fırsatların zamanında yakalanabilmesini, iyi uygulamaların grup genelinde yaygınlaştırılmasını hedeflemiştir.  İç denetim departmanımızla, geleneksel denetim anlayışının geçmişe yönelik statik bakış açısını bir tarafa bırakarak, çevik yaklaşımla günümüz ihtiyaçlarını ve gelişmeleri yakından takip ederek şirketlerimizi karşılaşabileceği zorluklara karşı hazırlamayı amaçlıyoruz.

Sekiz yıldır risk odaklı iç denetim bakış açısıyla 600’den fazla süreç iyileştirmesine aracılık edebilmemizin sebebi, ekipler ile iş birliği içinde çalışma ve etkin iletişimdir. Grup geneline yayılmış risk değerlendirme süreci, risk odaklı yapılan iç denetim planları Holding ve grup şirketlerinde süreç bazında risklerin doğru tespit edilmesini sağlar. 2019 yılında Holding ve grup şirketlerinde kurumsal risk yönetimi sistemi kurularak grup genelinde risk yönetimine ilişkin farkındalığın artması sağlanmıştır. Bu sistem ile risklerin kabul edilebilir seviyeye düşürülmesi ve risklerin uygun süreçler ile yönetilmesi hedeflenmiştir. 2019 yılında başlatılan bu proje dördüncü yılında Holding ve grup şirketlerinde etkin bir şekilde sürdürülmektedir. Bununla birlikte, risk yönetiminin ayrılmaz parçası olan iç kontrol sistemi 2022 yılında Holding bünyesinde kurularak bu alandaki çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca şirketimizin dijitalleşmeye verdiği önem sebebiyle iç denetim süreçleri de dijitalleşmeye başlamıştır.

İç denetim departmanı olarak yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz süreç denetimleri, performans hedeflerine yönelik denetimler, aksiyon takip denetimleri, kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol çalışmaları ile birlikte risk ve denetim farkındalığını arttırmak amacıyla şirketlerimizin iç denetim açısından performans ölçümlerini yaparak her yıl Holding ve grup şirketlerinde iç denetim farkındalık ödülleri vermekteyiz.

Her yıl Mayıs ayında kutladığımız “İç Denetim Farkındalık Ayı”, kurumsal yönetim anlayışımızın en önemli fonksiyonlarından biri olan iç denetim faaliyetleri konusundaki farkındalığının arttırılması için oldukça önemli bir fırsat olduğunu düşünmekteyiz. İç denetim departmanı olarak sadece Mayıs ayında değil, tüm yıl boyunca devam eden çalışmalarımızı araç olarak kullanarak her platformda risk ve denetim farkındalığını arttırıyoruz. Bununla birlikte, süreç iyileştirmeleri, risk değerlendirmeleri ve somut çıktılarla Şirket’imizin vizyonuna ulaşılmasına katkı sağlıyoruz.

754 Görüntülenme
1
0
24 + 90 =