Merve Balcı Merve Balcı
25 Mayıs 2021 İç Denetimi Farket!
25 Mayıs 2021 - İnci'li Uzmanlar
İç Denetimi Farket!
#uzmangörüşü #gelişim #sürdürülebilirlik
İç Denetimi Farket!

İç denetimin başlangıcı dünyada 15. yüzyıl öncesine dayanıyor. Krallar veya tüccarlar tarafından işe alınan denetçilere; hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer yolsuzlukları tespit etme, önleme görevi veriliyormuş. Ticari usulsüzlükleri tespit etmek ve önlemek amacıyla, görevleri kişiler arasında paylaştırma, kişilerden bağımsız yapılan doğrulama ve sorgulamalar gibi günümüz denetim tekniklerinin o zamanlara dayandığı düşünülmekte. Bu kapsamda, kontroller ve usulsüzlük tespit faaliyetleri, zaman içerisinde modern iç denetçilik uygulamalarının temeli haline gelmiş. Önceki yüzyıllarda, günümüzde olduğu gibi, denetçilik faaliyetlerinde iletişim, değişime ayak uydurma ve takım çalışmasının ön plana çıktığı görülmekte.

Duygularımızı, düşüncelerimizi, davranışlarımızı birbirimizle paylaşmak, aramızdaki ortak zemini güçlendirmenin, yani iletişimimizin en temel adımıdır. İş hayatında da, birbirimizle kurduğumuz bağ; ister sözlü, ister yazılı olsun bizi biz yapan önemli bir unsurdur. İç denetim alanındaki mesleki teknik bilgi ne kadar üst düzeyde olursa olsun denetim çalışmaları sırasında sağlıklı kurulamayan iletişimler, yapılan denetimin etkinliğini düşürecektir. Kurumumuza değer katmak adına bizler iç denetçiler olarak etkili, iyi iletişime önem veriyor ve bunun denetleyen ve denetlenen taraf arasındaki sinerjiyi ve iş birliğini arttırdığına inanıyoruz.

Biz iç denetçiler başka birçok alanda olduğu  gibi sürekli değişim, dönüşüm içerisindeyiz. Her alanda değişime direnenlerinin hedeflere ulaşma konusunda geride kaldığına inandığımızdan, değişen ve gelişen dünyada iş dünyasındaki tüm değişimleri ve gelişmeleri dikkatlice takip ediyoruz. Yeni normal dinamiklerini analiz ediyor, şirketimizin karşılaşabileceği risklerin fırsata çevrilmesi bakış açısıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. İç Denetim ekibi olarak hedefimiz, kurumumuza uzmanlığımızla ve süreç iyileştirmeleri bakış açısıyla en üst seviyede katkı sağlamaktır. Özellikle Mart 2019’dan beri etkilerini yoğun şekilde hissettiğimiz Covid-19 ile beraber, bizler de yeni denetim koşullarını deneyimledik. Uzun yıllardır arkadaşlarımızla sahada yüz yüze yürüttüğümüz denetim faaliyetlerini uzaktan, şirketimiz dinamiklerine uygun yeni yöntemler geliştirerek gerçekleştirdik. Aramızdaki mesafelerden bağımsız, yeni platformlarda bir araya geldik ve denetim tekniklerimizi bu yeni platformlardan üzerinden uyguladık. Kurum bünyesindeki denetlenen süreç sahiplerinin de iş birliği ile bu denetimleri başarılı şekilde aynı ekibin üyeleriymişçesine gerçekleştirdik. İç denetim faaliyetlerimizde kurduğumuz bu takım çalışmalarının temeli orta çağ sonrasına dayanmaktadır. Orta çağ sonrasında insanlar çalışma ortamlarında ekipler kurmaya, birbirlerinden güç almaya, birbirlerinin yüklerini hafifletmeye başlamışlardı. Hatta bu durumu anlatmak amacıyla 1848 yılında Üç Silahşörler eseri yazılmıştır.

Kurumumuza değer katma yolunda iç denetimin çok önemli bir kaynak olduğunu biliyoruz. Sadece Mayıs ayında değil her zaman kurum bünyesindeki risk ve denetim farkındalığını arttırarak somut katkılarla Şirket vizyonumuzu desteklemeyi hedefliyoruz.

Uluslararası standartlarda gerçekleştirdiğimiz iç denetim çalışmalarıyla; işimizi, ekibimizi ve kendimizi sürekli geliştireceğiz. Mayıs, Farkındalık Ayımız kutlu olsun.

1915 Görüntülenme
4
0
9 + 65 =