Güliz Uluağaç Güliz Uluağaç
23 Mayıs 2018 İç Denetimde Risk Değerlendirmesinin Önemi
23 Mayıs 2018 - İnci'li Uzmanlar
İç Denetimde Risk Değerlendirmesinin Önemi
#uzmangörüşü #gelişim
İç Denetimde Risk Değerlendirmesinin Önemi

Gamze Yaman, İnci Holding İç Denetim Uzmanı

Kıymet Hazineci, İnci Holding İç Denetim Uzmanı

İç denetim, bilginin doğru, ilgili ve güvenilir olduğuna yönelik güvence sağlarken, karar almayla ilgili risklerin azaltılmasına da yardımcı olmaktadır. Böylece yönetim kurulu ve üst yönetimin, karar alma süreçlerinde kullandıkları bilginin güvenilirliği konusundaki endişeleri de giderilebilmektedir.

İşletmelerin risk yönetimini hedeflere ulaşmada yardımcı bir araç olarak kullanmaları; yönetimlerin iç denetimden, işletmelere değer katma konusundaki beklentisini arttırmıştır. İç denetimden beklenen bu değerin ve başarının oluşturulmasını sağlayan ve bugün iç denetimde gelinen en son aşama olan risk odaklı iç denetim; geleneksel iç denetim anlayışının geçmişe yönelik bakış açısını bir tarafa bırakarak, geleceğe ve işletmelerin karşılaşabileceği risklere odaklanmıştır.

Risk odaklı iç denetimde başarının sağlanabilmesi, bu süreçte gerçekleştirilen etkin bir risk değerlendirme çalışmasıyla mümkündür. Riskin değerlendirilmesi sonucunda elde edilen risk bulguları, denetimin planlanması aşamasında iç denetçilere önemli bir girdi teşkil etmektedir.

Risk değerlendirmesi çalışmalarında genellikle riskleri belirleme eğilimi vardır. Bu riskler de genellikle şirket hafızası ve varsayımlar doğrultusunda önceliklendirilirler. Bu tarz durumlarda varsayımların sorgulanmasını ve risklerin bütünsel olarak değerlendirilmesini sağlayacak bir mekanizmanın oluşturulmasına ihtiyaç duyulur. Bu mekanizmanın hayata geçmesinde bağımsız ve uzman bir bakış açısından faydalanılması, şirketin gelecekte karşılaşabileceği risklere ilişkin etkin bir öngörü oluşturulmasına yönelik şirketlerin güvencelerini arttırır.

Risklerin değerlendirilmesi, hangi riskin kuruma daha fazla zarar verebileceğinin tespiti ve bunun sonucunda kurum kaynaklarının en büyük zararı verecek risklerden başlayarak risklerin giderilmesi mantığına dayanmaktadır. Risklerin önem derecelerine göre önceliklendirilmesi gerekmektedir. Risklerin vereceği zararların doğru tahmin edilmesi firmanın hangi risklere öncelik vermesi gerektiğini, dolayısıyla, hedeflerinin gerçekleştirilmesini engelleyecek en önemli risklere odaklanılmasını sağlayacaktır.

Organizasyonun çevresel koşulları devamlı olarak değiştiğinden, risk değerlendirmesi süreklilik temelinde tekrarlanan bir süreç olmalıdır. Risk değerlendirmesi, değişen koşulları, fırsatları, riskleri tespit ve analiz etmek ve değişen riskleri göğüslemek üzere iç kontrolde değişiklik yapmayı ifade eder.

Risk ve Denetim Komitesi, Cumhuriyetin 100. yılında dünyada ilk binde olma vizyonu ve sahip olunan şirket değerleriyle, İnci Holding ve grup şirketlerinin risk yönetiminde yol gösterici olarak, riskli görülen süreçlere ilişkin yapılan denetim çalışmalarında mevcut olan ve olması gereken kontrol noktalarını saptamaktadır.

Gelecekte daha etkin risk değerlendirme çalışmaları yapabilmek ve hedefleri gerçekleştirebilmek için, stratejik ve operasyonel risk ve performans verileri ile iç denetime daha fazla güven duyulacağına inanıyoruz. İnci Holding ve grup şirketleri, iç denetim ekibinin yardımıyla, müşteri talep ve tercihleri gibi piyasa şartlarındaki değişimlere uyum sağlayabilir, riskleri zamanında değerlendirebilir, ayrıca sürekli büyüme ve başarıyı getiren stratejideki gerekli rota değişikliklerini gerçekleştirebilir.

Önümüzde kendimizi iyileştirmek için pek çok adım ve fırsat olduğuna inanıyor ve sürekli olarak kurumlarımıza ve paydaşlara değer katmak, aynı zamanda iç denetim olarak güvenilir bir iş ortağı olmak hedefi ile ilerliyoruz.

 

 

2746 Görüntülenme
1
0
15 + 4 =