Işıl Elif Arslan Işıl Elif Arslan
20 Ocak 2022 Etki Yatırımı
20 Ocak 2022 - İnci'li Uzmanlar
Etki Yatırımı
Etki Yatırımı

Birleşmiş Milletler’in 2030 yılı ile sürdürülebilir ve dayanıklı bir dünya hedefi ile 2015 yılında ilan ettiği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmada ihtiyaç duyulan finansal açığın özel sektörün de kaynaklarının devreye sokulması için öngörülen ve sürdürülebilir yatırımlar içinde ticari açıdan güvenilir ve ölçeklenebilir bir iş modeli olan etki yatırımları, 2015 yılından bu yana kapasitesini devamlı artırmaktadır.GIIN(Global Impact Investing Network),10. Yıllık Etki Yatırımcısı Anketi’nin  sonuçlarına göre 1.720'den fazla kuruluşun, 2019'un sonu itibarıyla yönetim altındaki etki yatırım varlıklarında (AUM) 715 milyar ABD dolarını yönettiği tahmin edilmektedir. Bu potansiyel 2015 yılında 15.2 milyar dolardı.

Etki yatırımları, temel düzeyde finansal getiri yanında ölçülebilir pozitif sosyal veya çevresel etkiye katkıda bulunmak amacıyla şirketlere veya kuruluşlara yapılan yatırımlardır. Etki yatırımcısı, ölçülebilir, net pozitif sosyal ve çevresel etki üretmek ile finansal getiriyi befraber amaçlar.

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na doğrudan etki eden etki yatırımlarının dört temel özelliği aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1. Niyet: Yatırımcı, yatırımların sonuçlarıdan kimin yararlanacağını belirleyerek sosyal veya çevresel bir hedefe ulaşma niyetini ifade eder.

2. Yatırım Tasarımında Veri Kullanımı: Yatırımlar önsezilere göre tasarlanamaz ve etki yatırımı, sosyal ve çevresel faydalara katkıda bulunmada faydalı olacak akıllı yatırım tasarımını yönlendirmek için mümkün olan yerlerde kanıt ve verileri kullanmaya ihtiyaç duyar.

 3. Performans Ölçümü: Yatırımcılar, yatırımlarının sosyal ve çevresel hedeflere ne ölçüde ulaşabileceğini veya ulaştığını anlayarak, kendilerini sorumlu tutabilir ve kaynaklarını buna göre tahsis eder.

4. Katkı: Yatırımcı, yatırımın amaçlanan hedefe ulaşılmasına nasıl katkıda bulunduğunu (kendi eylemlerinin hedefe ulaşmaya nasıl yardımcı olacağını) açıklayan güvenilir bir tezi takip eder. Ayrıca, sektörün gelişimine de katkı yapar (örn: deneyimlerin paylaşımı)

Etki odaklı yatırım örneklerine örnek verecek olursak;

  • Boundary Layer, hidrojenle çalışan 160 konteynerlik gemiler inşa etmek için patentli tasarımlar geliştiriyor. Geleneksel gemilerden 3 kat daha hızlı ve Pasifik'i geçerken hava taşımacılığından yaklaşık 4 kat daha ucuz olduğu tahmin edilen bir maliyetle yapıyor.
  • CarbonChain, küresel emtia sektörünün tedarik zinciri operasyonlarından kaynaklanan CO2 emisyonlarını ölçen modeller oluşturuyor. Emtialara odaklanarak, küresel CO2'nin %50'sini yayan endüstriler için tedarik zinciri verileri oluşturarak ağır sanayide kullanılan her ekipmanın emisyon profilinin kataloglanmasını ve modellenmesini sağlıyor.
  • Arc Boats, gezi teknelerinden başlayarak tüm gemileri elektrikli yapmak istiyor. Yük gemileri için elektrifikasyon henüz uygulanabilir olmasa da, pillerdeki hızlı gelişmeler gelecekte daha büyük teknelere ölçeklenmesini sağlayabilir. Şimdilik, gaz yakan rekabete kıyasla, Arc'ın yüksek performanslı teknelerinin bakımı 100 kat daha kolay, çalıştırması 10 kat daha ucuz, daha dengeli, daha sessiz ve daha temiz.

 

  • Heart Aerospace, 2026 yılına kadar ticari uçuş için sertifikalı ilk ES-19 elektrikli uçağı teslim edecek. Jet A-1 yakıtı ile rekabet edebilir birim fiyat sağlıyor.

 

Etki yatırımları, imtiyazlı yatırımlardan, riske göre ayarlanmış piyasa oranına kadar değişen finansal getirileri hedefler ve nakit eşdeğerleri, sabit gelir, risk sermayesi ve özel sermaye dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere varlık sınıfları arasında yapılabilir.“Piyasa aktivitesi, trendler, performans ve uygulama araştırmalarında”, “etkinin ölçümlenmesinde” ve “ilgili yetkinliklere sahip profesyoneller ”de önemli gelişmeler kaydedildiği düşünülmektedir.

ESG ve Etki Yatırımı Arasındaki Farklar:

ESG ve Etki yatırımı zaman zaman birbirinin yerine kullanılıyor; ancak bu iki kavram birbirinden farklıdır. ESG Odaklı yatırım, Şirketin politikalarına odaklanırken; Etki odaklı yatırım Şirketin ürettiği ürün veya hizmetlere odaklanır. Bir yatırımcı "ESG yatırımına" katılıyorsa, uygun ESG protokollerine sahip bir şirkete yatırım yapıyor anlamına gelir.Öte yandan, bir yatırımcı, "Etki Yatırımı” yapıyorsa, ürün veya hizmetleri ile doğrudan çevresel veya sosyal fayda yaratan bir şirkete yatırım yapıyor anlamına gelir. ESG, ortak bir dil kullanarak işletmelerin operasyonel risklerini değerlendirmeleri için güçlü bir çerçeve sunuyor ve ESG odaklı yatırım stratejilerinde finansal getiri yaratmak hâlâ asıl öncelik iken; etki odaklı yatırımda Küresel sorunları çözmek isteyen, iyi yönetilen işletmelere yatırım yapmak, bir işletmenin topluma veya çevreye yararlı olan belirli hedeflere ulaşmasına yardımcı olmak asıl önceliktir.

Kaynaklar:

965 Görüntülenme
4
0
49 + 96 =