Filiz Morova İneler Filiz Morova İneler
24 Mayıs 2017 Etik Yönetimi Neden İhtiyaçtır?
24 Mayıs 2017 - İnci'li Uzmanlar
Etik Yönetimi Neden İhtiyaçtır?
#uzmangörüşü #gelişim #sürdürülebilirlik
Etik Yönetimi Neden İhtiyaçtır?

1960’lardan sonra artan küreselleşme hızı ve işletmelerde sürdürülebilirlik ihtiyacına paralel olarak; toplumsal duyarlılık, sosyal sorumluluk, kurumsal itibar ve iş etiği konuları gündemimizde daha çok yer almaya başlamıştır. Bu konulardaki farkındalık artışı ile birlikte müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler, dağıtımcılar, hissedarlar, toplum, çevre, STK’lar’ın şirketlerden istek ve beklentileri; işletmelerin kar amaçlı kurumlar olduğu kadar; toplum içerisindeki sosyal birimler olarak da görülmesine neden olmuştur. Bu doğrultuda, şirketler; sürdürülebilirlik gereksinimi ile hizalı bir şekilde; karlılık ile birlikte; tüketici, toplum, çalışan ve çevreyi dikkate alan, etik algısı ve kurumsal itibarı yüksek kuruluşlar olarak anılmayı hedef edinmektedirler.

Artan rekabet koşulları yanısıra son yıllarda küresel olarak farklı bir dönem inşa edilmektedir. Bu süreçte, daha önce deneyimlenenlerden farklı olarak; temel unsurları değişkenlik, belirsizlik, karmaşıklık ve muğlaklık olan bir döneme girilmektedir. Gerek dijital dönüşüm gerekse küresel politik değişimlere bağlı olarak; şirketlerde, ayakta kalabilmek için vizyon, değerler, etik ilkeler ve kurumsal itibar gibi manevi güçlerine daha çok tutunma ihtiyacı doğmaktadır. İşletmelerin de sosyal ilişki ağları içerisindeki birimler olarak algılandığı ve bu şekilde yönetildiği bu dönemde, İş Etiği Yönetimi daha da önemli hale gelmektedir.

Bu nedenle etik davranışları kurumsal zemine oturtabilen ve bu anlayışı stratejik planlarına entegre bir şekilde yansıtabilen şirketlerin, çalışanları dahil tüm paydaşları nezdinde itibar sahibi olması mümkün olabilmektedir.

Bu nedenle İnci Holding olarak, “Küresel platformda, bizi biz yapan değerlerle, iş geliştirerek, kazandırıyoruz, kazanıyoruz.” misyonu ile faaliyetlerimize hızla devam ederken; Etik konusu da Yönetim Kurulu düzeyinde faaliyetlerin odağında tutmaktayız. Etik Yönetim Sistemi oluşturma yolculuğuna Mart 2014’te başlayan grubumuz, aynı yıl Etik Kurul’u oluşturmuş, Etik Kod ve Etik İlkelerin belirlenmesi faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. Geçen süre zarfında tüm grupta algı ve davranışsal açıdan hizalanmayı sağlamak amacıyla; etik eğitimlerin tasarımı ve hayata geçirilmesi sağlanmıştır.

Kurumsal etik ilke ve değerlerimize, yasalara, profesyonel standartlara uyumu, gizlilik prensiplerine sadık kalarak birlikte sağlamak adına bir arada faaliyet göstermek önemlidir. Grup şirketlerindeki etik temsilcileri ile koordineli çalışmalarla, ilkelerin davranışlara dönüşmesi hedeflenmektedir. Öte yandan oluşturulmuş olan Etik Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesi faaliyetleri devam etmektedir. Etik Yönetimi ile ilgili süreçlerin tanımlanması, uyumu sağlamak adına yapılan bildirimlerin bağımsız bir kanal olan Etik Hat aracılığı ile yapılabilir hale getirilmesi, güncelleme eğitimlerinin sistematik bir şekilde tüm çalışanlara verilmesi ve tüm bu faaliyetlere yönelik farkındalığın artırılması için çalışmalar koordinasyon içerisinde devam etmektedir.

Etik ilkelerimize uyum için hep birlikte emin adımlar attığımız bu yolda, hızla ilerlemeye devam edelim.

25 Mayıs Etik Günü’müz Kutlu Olsun!

Filiz İneler, İnci Holding Yönetim Kurulu Genel Sekreteri ve Etik Yöneticisi

1249 Görüntülenme
2
0
13 + 1 =