Hülya Çuvak Hülya Çuvak
20 Haziran 2023 Ek Verginin (Deprem Vergisi) Tecili ve Taksitlendirilmesi
20 Haziran 2023 - İnci'li Uzmanlar
Ek Verginin (Deprem Vergisi) Tecili ve Taksitlendirilmesi
#uzmangörüşü #bilgiyleparla
Ek Verginin (Deprem Vergisi) Tecili ve Taksitlendirilmesi

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan 31 Mayıs 2023 tarih ve 2023/2 sayılı Tahsilat İç Genelgesi’yle, 7440 sayılı Kanun’la getirilmiş olan “Ek Kurumlar Vergisi’nin”, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi kapsamında başvuru tarihinden itibaren 12 ayı geçmeyecek şekilde tecil ve taksitlendirilmesine olanak sağlandı.

Bu yazımızda tecil ve taksitlendirme koşul ve yöntemlerini anlatacağız.

Ek Vergi İçin 12 Taksit İmkânı

Deprem nedeniyle kurumlar vergisine getirilmiş olan "ek vergi" nedeniyle, beyannamesini ihtirazı kayıtla veren çok sayıda mükellef oldu. Maliye 31.05.2023 iç genelgesi yayınlayarak 12 taksit ile ödeme imlanı getirildiğini duyurarak 2 taksit olarak ödenecek ek vergiye ödeme kolaylığı getirdiğini duyurdu.

Tecil ancak borçlunun yazılı başvurusu üzerine yapılabilir. Borçlarının tecil ve taksitlendirilmesini talep eden borçluların, "Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu" ile müracaat etmeleri gerekiyor.

Form, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alıyor.

Tecil ve taksitlendirme kural olarak teminat gösterilmiş olmak şartıyla yapılabilir. Ancak borçlunun alacaklı tahsil daireleri itibariyle tecil edilen borçlarının toplamı 50.000 lirayı geçmemesi halinde teminat şartı aranmıyor. Bu tutarın üzerindeki borçların tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı 50.000 lirayı aşan kısmın yarısıdır.

Herhangi bir haciz uygulaması olmadan tecil edilen borçlar için alınan teminatlar; tecil şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler sonucunda kalan tecilli borç tutarının, zorunlu teminat tutarının altına inmesi durumunda yapılan ödemeler nispetinde ve bölünebilir nitelikte olması şartıyla iade edilir.

Tecil edilen vergi borçlarına halen yıllık %24 tecil faizi hesaplanıyor. Ödenen tecil faizi de gider kaydedilemiyor. Dolayısıyla, kazanç elde eden ve vergi ödeyen mükellefler için, gerçekte tecilin maliyetinin daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Tecil faizi oranı yıllık olarak belirlenmiştir. Basit faiz usulü kullanılarak başvuru tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için ödenecek taksit tutarları üzerinden hesaplanır.

Tecil faizinin hesaplanmasında kullanılan basit faiz usulü formülü aşağıdaki gibi:

Tecil Faizi = (Taksit Tutarı x Yıllık Tecil Faizi Oranı x Gün Sayısı) / 36.000

Erken ödeme yapılması durumunda Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunanların, tecil edilen borçlarını taksit ödeme sürelerinden önce ödemesi mümkün. Bu durumda, erken ödenen tutara, tecil başvuru tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için tecil faizi hesaplanır. Tecil ve taksitlendirme şartlarına uyulmaması halinde, örneğin taksitlerin zamanında ödenmemesi durumunda, tecil geçerliliğini kaybeder. Bu durumda, teminat paraya çevrilir ve vergi dairesince alacağın tahsili işlemlerine başlanır.

Tecilin geçerliliğini kaybetmesi durumunda, tecil edilen borçlara normal vade tarihinden, ödenen borcun ödeme tarihlerine kadar gecikme zammı hesaplanır. Yapılan taksit ödemeleri borca mahsup edilir. Bu borçlar için daha önceden ödenmiş olan tecil faizleri, hesaplanan gecikme zammına mahsup edilir.

Gelir idaresi tarafından yayınlanan ek kurumlar vergisinin teciline ayrıca aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/node/169554

581 Görüntülenme
0
0
87 + 14 =