Burcu Odabaş Burcu Odabaş
10 Haziran 2022 Dünyanın En Büyük Sürdürülebilirlik Buluşması
10 Haziran 2022 - İnci'li Uzmanlar
Dünyanın En Büyük Sürdürülebilirlik Buluşması
Dünyanın En Büyük Sürdürülebilirlik Buluşması

2021 yılından beri imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) kapsamında yer alan ilkeleri bir rehber kabul ederek İnci Holding olarak tüm faaliyet ve stratejilerimizi bu çerçevede hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilirliği stratejik önceliğimiz olarak kabul ederek gelişimimize büyük katkılar sunan ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet edecek her alanda Küresel İlkeler Ağı’nın birçok program, etkinlik ve faaliyetini büyük bir heyecanla takip ediyoruz. Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Atölyesi, Hedef Cinsiyet Eşitliği Programı ve İklim Hedefi Hızlandırma Programı gibi yönlendirici çalışmalardan stratejik anlamda önemli katkılar ediniyoruz.

1-2 Haziran 2022 tarihlerinde 26 saat süresince dünyanın dört bir yanında süren BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Liderler Zirvesi’nin Türkiye saati dilimine denk gelen oturumlarını takip ederek bazı öne çıkan başlıkları sizlerle paylaşmak istedik.

BM Genel Sekreteri ve BM Küresel İlkeler CEO’su başta olmak üzere, ülke resmi temsilcileri, uluslararası STK temsilcileri, akademisyenler ve sürdürülebilirlik alanında çalışan birçok uzman zirvede bir araya geldi. Zirve ile iş dünyası, hükümetler, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlar; iklim krizi, insan hakları ve eşitlik sorunları, ekonomilerdeki olumsuz gidişatın etkilerini birlikte değerlendirmek, geleceğe yönelik sürdürülebilir çözümleri paylaşmak üzere buluştu.

 

Zirve, António Guterres'in ‘Net-Sıfır Emisyon ve Sürdürülebilirlik için Güçlü Taahhütler Çağrısı’ ile açıldı. BM Genel Sekreteri konuşmasında üçlü gezegen krizine dikkat çekerek iklim değişikliği, kirlilik ve yıkıcı biyolojik çeşitlilik kaybının birçok yaşamı kesintiye uğrattığını ve geçim kaynağını yok ettiğini, iklim tehlike bölgesinde yaşayan birçok insanın aşırı sıcak hava, sel, kuraklık gibi birçok iklim felaketine maruz kalma olasılıklarının normalden 15 kat daha fazla olması gibi çarpıcı noktaları vurguladı. Önümüzdeki beş yıl içinde, yıllık ortalama küresel sıcaklıkların, Paris Anlaşması'nda hedeflenen 1,5°C sınırını geçici olarak ihlal etme olasılığı ise yarı yarıya ...

 

Zirvede Öne Çıkan Diğer Başlıklar

  • Karbonsulaşma için Temel Adımlar: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemini başarıyla uygulamak için tüm işletmelerin, hükümetlerin ve tüm paydaşların karar verme süreçlerinin merkezine sürdürülebilirliği alması, tüm kömür finansmanının durdurulması; tüm sübvansiyon ve destekleri yenilenebilir enerji kullanımını artırmak üzere yoğunlaşması, petrol&gaz araştırmalarının durdurulması, denizcilik, havacılık, çelik ve çimentoya kadar birçok büyük sektörün karbondan arındırılması.

 

 

  • Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 10 İlkesine Bağlılık: İnsan hakları ve emeğin desteklenmesi, çevre ve yolsuzlukla mücadele, cinsiyet eşitliği, cinsiyetler arasındaki ücret farkının kapanması, ücretlerin geçinebilecek seviyelere çekilmesine yönelik taahhütler. İş dünyasının, BM İş ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri doğrultusunda eşitsizlikleri azaltması ve insan haklarını geliştirmek için hızlı hareket etme gerekliliği ile birlikte adil, hakkaniyetli, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik ederek herkes için eşit fırsatların bulunduğu bir dünya yaratılması.

 

  • Sürdürülebilir Değer Zincirleri: 2030 gündemi ile eş zamanlı olacak şekilde güçlü bir ağlar oluşturulması, üretim ve tedarik zincirleri boyunca sürdürülebilir ve olumlu kurumsal stratejilerin teşvik edilmesi, çevreye duyarlı yönetim ve yeşil pazar uygulamalarına ulaşma vizyonunun uygulanması, yeşil tedarik, yeşil üretim, yeşil dağıtım özellikle pandemi ve iklim krizi sonrası lojistik uygulamalar.

 

  • Net-Sıfıra Adil Bir Geçiş İçin Özel Sektör Eylemini Hızlandırmak: İklim değişikliğinin en kötü ve geri döndürülemez etkilerinden kaçınmak için 2050'lerin başında net sıfır emisyona ulaşmamız gerektiğini açıkça görülmekte, net sıfıra hızlı bir geçiş; kapsayıcı, insana yakışır, yeşil uygulama ve işletmelerin büyümesini destekleyen ve kimseyi geride bırakmayan bilime dayalı karbonsuzlaşma planlarına bağlı.

 

  • Kurumsal Yönetim İhtiyacı: Küresel sürdürülebilir finansta yaşanan büyük bir genişlemenin gerçek etkilere dönüşmesini sağlamak için kurumlarda daha fazla güvenilirlik ve hesap verebilirliğin gerektiği, net sıfır taahhüdü veren özel sektör paydaşlarından daha güvenilir planlar ve şeffaflık beklentileri ile birlikte önümüzdeki on yıl içerisinde somut emisyon azaltımlar.

 

  • ESG yaklaşımında ‘Yönetişimin’ Artan Önemi: Daha iyi bir toplum için özel sektöre düşen görevlerin resmi kurallar ve yasalara bağlanması konusunda artan kamuoyu desteği ile birlikte iş dünyasından beklentiler de arttı.  Dönüşümsel yönetişimin, artan paydaş ve hissedar beklentilerini ele almak için sağladığı çerçeve ile mevcut yaklaşım, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 16 (barış, adalet ve güçlü kurumlar) tarafından da destekleniyor.

 

  • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) Olan İnanç: BM Küresel İlkeler Sözleşmesi 2020 İlerleme Raporu kapsamında ankete katılan şirketlerin yalnızca %39'unun 2030 yılı için konulan hedeflere inanıyor, ankete katılanlardan üçte birinden daha azı ise sektörlerinin öncelikli kalkınma hedeflerine katkı sağlamak için yeterince hızlı hareket ettiğini düşünüyor. SKA’ları tamamıyla entegre etmek ve daha kapsayıcı ve sürdürülebilir toplumlar oluşturmak için geliştirilebilecek iş stratejileri için önümüzde birçok fırsat mevcut.  Kurulabilecek anlamlı ortaklıklar ve iş birlikleri ile uygulanan stratejiler doğrultusunda küresel ilkelere dayanan yaklaşımlarla SKA'lara ulaşmak mümkün.
2950 Görüntülenme
3
0
37 + 57 =