Elif İçören Elif İçören
17 Eylül 2021 Dünya Eşit Ücret Günü Kutlu Olsun
17 Eylül 2021 - İnci'li Uzmanlar
Dünya Eşit Ücret Günü Kutlu Olsun
#popüler #uzmangörüşü #gelişim #sürdürülebilirlik #eşitücret
Dünya Eşit Ücret Günü Kutlu Olsun

ILO, UN Women ve OECD üyelerinden oluşan Uluslararası Eşit Ücret Koalisyonu EPIC (Equal Pay International Coalition) 18 Eylül tarihini Uluslararası Eşit Ücret Günü ilan etti.

Geçtiğimiz yıl birincisi kutlanan bu anlamlı gün “aynı işi yapan kadınların erkeklerden daha az ücret almaması” için kutlanıyor.  Eşit ücret hakkında ücret kararlarının, işle ilgili olmayan özelliklere değil, iyi niyetli iş faktörlerine dayandırılması gerektiği düşünülüyor.

Hem bugünün arkasındaki nedenleri anlamak hem de konuya dikkat çekmek için son dönemde benim dikkatimi çeken bazı konuları bu yazıda derlemeye çalıştım.

HBR Eylül 2021 kapak dosyası olarak yayınladığı Türkiye’de yapılan kapsamlı araştırmalardan biri olan Yeni Realitede Gençliğin Beklentisi Universum araştırması daha yolun başında zihniyet değişikliğinin gerekliliğini gözler önüne seriyor.

Araştırmaya göre genç kadınlar daha iş hayatının başında %20 daha az hak ettiklerini düşünüyorlar:

 

“Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilere ortalama aylık maaş beklentilerini sorduğumuzda, kadın öğrencilerin ücret beklentilerinin erkek öğrencilerden çok daha düşük olduğunu gördük. Aynı eğitimi, aynı eğitim kurumunda alsalar da erkek öğrenciler aylık 7 bin 259 TL maaş beklentisindeyken, kadın öğrenciler 5 bin 828 TL hak ettiklerini düşünüyorlar. Ne yazık ki beklentilerin bu doğrultuda gerçekleştiğini profesyonel araştırmamızda da gözlemliyoruz. Araştırmamıza katılan kadın çalışanların aylık ortalama geliri 5 bin 665 TL iken, erkek çalışanların 6 bin 910 TL gelire sahip olduğunu görüyoruz. Belli ki, okumuş kadın sendromu daha yolun başında kendini gösteriyor; pazarlık şansını düşürüyor.” (1)

Bu oran Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler Programı kapsamında, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından 2018 yılında hazırlatılan Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Ücret Farkı raporundaki orana yakın.  (2) ücret farkını kapatmak için daha çok çalışmamız lazım.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından 2030’a kadar gençler ve engelliler dâhil tüm erkek ve kadınlar için tam ve üretken istihdam ve insana yakışır işlere erişmek ve eşit işe eşit ücret sağlamak başlığında ve “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2018-2023” çerçevesinde ekonomi alanındaki 4 numaralı stratejide cinsiyete dayalı ücret farkının azaltılmasına ilişkin faaliyetler belirtilmiş durumda.

Buna yönelik özel sektörde yapılabilecek çok şey var. Bunlardan biri bizim de holding olarak imzacısı olduğumuz WEP prensiplerini uygulamaya başlamak olabilir. Kadınların, tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini ve güçlenmelerini hedefleyen, özel sektörün küresel en önemli girişimlerinden biri Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles – WEPs) İnci Holding tarafından 2016 yılında imzalandı. Eşit ücret gününde ve her gün ücret ve işin değer önerisi hakkındaki bu hassas konuyu doğru yönetmeye özen gösteriyoruz. Bunun için, eşit işe eşit ücreti destekleyen bir insan kaynakları yaklaşımımız var.

Bu kapsamda şirketlerde cinsiyete dayalı ücret farkının hesaplanması da çok anlamlı bir adım olacaktır. Cinsiyete dayalı ücret hakkında kendi öz değerlendirmemizi yapmak bize neler kazandırır?

  • Çalışma yaşamındaki eşitsizliklere ilişkin mevcut durumun tespit edilmesini,
  • Konu ile ilgili aksiyonların belirlenmesine ve uygulanmasını,
  • Uygulama sonrası gelişim alanlarının sektör, meslek grubu, eğitim düzeyi ve benzeri    farklılıklara göre izlenmesini,
  • Değerlendirme yapılabilmesini.

Sevgili Ufuk Tarhan’ın belirttiği gibi eşitlik için 99,5 yıl gerekiyorsa çalışmaları hızlandıralım.

Bu konuyla sahiden ilgilenmek için Holding A.Ş.’de geliştirdiğimiz metodoloji ile ücret artış döneminde bir öz değerlendirme çalışması yapıp nerede olduğumuza baktık. Kademe, unvan, yaş aralığı, deneyim, son 3 yıl terfi verilerini kullanarak bir iç analiz yaptık. Eşit olduğumuzu gördük.
 

Şimdi bunu yayma zamanı!

Siz de bugünü fırsat bilip Cinsiyetler arası ücret farkını kapatma çabalarını şirketlerinizde hızlandıracak tartışma fırsatlarını yakalayın.

 

Kaynaklar:

 

https://hbrturkiye.com/dergi/yeni-realitede-gencligin-beklentisi

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-nkara/documents/publication/wcms_756659.pdf

https://www.posta.com.tr/yazarlar/ufuk-tarhan/esitlik-icin-hl-995-yil-gerekiyor-2373428

1516 Görüntülenme
2
0
25 + 74 =