Konuk Yazar Konuk Yazar
17 Nisan 2017 Çevik İnci İçin PYS2
17 Nisan 2017 - İnci'li Uzmanlar
Çevik İnci İçin PYS2
#uzmangörüşü #liderlik #gelişim
Çevik İnci İçin PYS2

Son dönemde “Çeviklik”, sadece teknoloji bölümlerinin odaklandığı bir yaklaşım olmaktan çıktı, çevik metodoloji; artık şirketlerin yönetme süreçlerini de dönüştürüyor.

Şirketlerin ana işleri ve fonksiyonlarında uzun vadeye yayılan planlama modellerinin yerine daha hızlı ve basit modeller yer almaya başladı. Bu süreçte diğer departmanların hızlı ve bölümler arası projelerle yönetim ihtiyacından doğan gereklilikle İK, kurumun diğer bölümlerinde gerçekleşmekte olan durumları yansıtan ve destekleyen biçimde çevik yetenek uygulamalarını kullanmaya başlıyor.

Bu noktadan yola çıkarak; kurumlar, performans ve yetenek yönetimine, odaklanılacak ve geliştirilecek becerilere ve eğitime dair bakış açılarını bu yaklaşıma uyumlandırma ihtiyacı hissediyorlar. Buradan hareketle projelerle yönetim uygulamaları gündeme geliyor. Proje ister bir ürün, ister bir hizmet ya da süreçle ilgili olsun; hızlı prototipleme, iteratif geribildirim, ekip temelli karar verme ve görev odaklı “iş parçacıkları (sprint)” çevik bir yaklaşımın gereklilikleri haline geliyor.

Çevik Yaklaşım Nedir?

Çevik yaklaşımı, pratikte geleneksel yöntemlerden farklılaştıran unsur; plana değil insana odaklanarak değer yaratmaya, temel amacın yüksek fonksiyonlu, disiplinler arası ve kendi kendini organize edebilen takımlar kurmak olarak kurgulanmasıdır.

Çevik yaklaşım, döngülerle ve üzerine ekleyerek çalışmaktır:

  • Büyük bir projeyi,
  • Küçük parçalara bölerek,
  • Aşamalı olarak,
  • Öğrendiklerinle revize ederek,
  • Döngülerle yönetmek olarak tarif edilir.

Stratejik hedeflere ve ihtiyaçlara göre önceliklendirme yaparız,

  • Önceliklere ekip olarak karar veririz,
  • Proje lideri atamayız, sadece kolaylaştırıcı (facilitator) olan Agile Coach vardır,
  • Proje ekibindeki herkesin projede bir görevi ve işlevi vardır.

Amacımız nedir?

Bizler, proje bazlı çalışma yapısının ve kültürünün geliştirilerek İnci Holding’in iş hedeflerine katkı sağlamak amacıyla; İnci Holding’de Çevik (Agile) yönetimle esnekliği, hızla yeniliklere adaptasyonu ve yeni bir yöne hareket edebilmeyi hedefleriz.

Çevik yaklaşımdaki ritüellerin daha kapsamlı bir amaç için araç olduğunu anlar, kendimize ilk şunu sorarız: “Neden Agile? Daha kapsamlı amaç nedir?”

Amacımız, tüm çalışanlarımızdan daha güçlü ve daha kapsamlı profesyoneller inşa etmektir. Bu işin anahtarı da “uçtan uca ilkesi”ne bağlı kalarak çoklu disiplinli ekipler ile çalışmaktadır.

Projelerle yönetim ve kurum kültüründe çeviklik söz konusu olduğunda ise; değişimin beklendiği bazı yönetim araçları ve yaklaşımları gündeme geliyor ki bunların başında Performans Yönetim Sistemleri yer alıyor.

İşte bu yüzden, Projelerle Yönetim Kültür Değişimi projesinden öğrendiğimiz Çevik Proje Yönetimi, Tasarımsal Düşünce Yöntemi yaklaşımları, Performans Yönetim Sistemimizi bu süreçlere uyumlandırma konusunda bir ihtiyacı görmemizi sağladı ve çevik yönetim yaklaşımı ile ele aldığımız ilk projemiz PYS2 Projemiz oldu.

PYS2 nedir?

PYS2 Projelerle Yönetim Sistemi”nin “Performans Yönetim Sistemi”ne entegre edilmesidir. PYS2 Projesi ile hedeflenen; genel anlamda yıl içerisinde çok daha anlık ve fazla geribildirim vermeye ve böylelikle ekiplerin daha yalın, hataları yol üzerinde gideren, performansı artıran ve iterasyonlarla sürekli öğrenen bir yapıya kavuşmalarını sağlamaya odaklanmaktır.

PYS2 proje ekibi yaklaşık 30 haftalık bir dönemde bu konuya odaklanacak ve projelerle yönetime tamamen olanak kılacak bir sistem üzerinde çalışacaktır. Proje süresince; hedeflerde strateji ile uyumluluk, yetkinlik, takdir ve tanıma, eğitim planlaması, bilgi teknolojileri altyapısı, geribildirim değerlendirme sistemleri ve bunun gibi ilgili birçok konunun değerlendirilmesi ve uygun sistemlerin kurulması hedeflenmektedir.

Verimli, adil ve çevik bir sistem yapılandırması için PYS2 Projesi heyecanını sizlerle paylaşmak istedik.

Önümüzdeki dönemde yine iletişimde kalacağız.

Çevik kalın, projelerle kalın!

PYS2 Proje Ekibi

(Proje Sahibi: Serap Manisalı - Proje Sponsoru: Ece Elbirlik Ürkmez - Diğer Ekip Üyeleri: Bahadır Sade, Filiz Morova İneler, Efe Cun, Esra Ersoy, Güliz Uluağaç, Mehmet Hepkorucu, Sevim Bayraktar, Taner Kerman)

1241 Görüntülenme
2
0
72 + 75 =