Ezgi Kesimli Ezgi Kesimli
22 Temmuz 2022 Bizi Biz Yapan, Çeşitliliğimiz ve Farklılıklarımız!
22 Temmuz 2022 -
Bizi Biz Yapan, Çeşitliliğimiz ve Farklılıklarımız!
Bizi Biz Yapan, Çeşitliliğimiz ve Farklılıklarımız!

Maxion İnci Jant Grubu olarak köklü değerlere sahibiz. İnsanımız grubumuzun en önemli varlığı. Pozitif işveren-çalışan ilişkisini, çalışma arkadaşlarımızın her alanda desteklenmesini ve insana yatırıma önem veren sürdürülebilir iş anlayışını önemsiyoruz ve tüm stratejilerimizi buna göre şekillendiriyoruz. Sürekli gelişime ve insana yatırıma önem veren uygulamalar hayat geçiriyoruz.

Şirketlerimizi tüm çalışma arkadaşlarımızın başarıya ulaşmak için ihtiyaç duyduğu profesyonel desteği alabildiği ve hiç kimsenin ırk, yaş, cinsiyet ve fiziksel ve/veya bilişsel engellilik gibi engellerle karşılaşmadığı bir yer yapmak için çalışıyoruz.

Bizi biz yapan, çeşitliliğimiz ve farklılıklarımız!

Bizi bir bütün haline getiren bireysel farklılıklarımıza saygı duyuyoruz

Çeşitlilik ve kapsayıcılık bizim için yalnızca kağıt üzerindeki sözcükler değil,  performansımız için etkili olduğu kanıtlanan itici güçlerdir ve temel değerlerimizin bir parçasıdır. Özgün ve Birlikte anlayışımız, bugünkü başarımızın temeli oluşturuyor ve gelecekteki başarımız için kritik öneme sahip.

Bu bakış açısıyla oluşturduğumuz bir Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Komitemiz var. Kurumsal dergimizde ‘Çeşitlilik ve Kapsayıcılık’ için bir bölümümüz var. Ayrımcı dile karşı farkındalığı artıracak iç iletişim çalışmaları yürütüyoruz.

Tüm kadın çalışma arkadaşlarımızın dahil olduğu dijital bir Kadın İletişim Platformumuz bulunuyor. Kadın hakları, aile içi şiddet, bilinçli babalık, meme ve prostat kanseri üzerine online seminerler düzenliyoruz.

Erkek yoğun bir sektörde faaliyet göstermemize rağmen ofis ve saha olmak üzere kadın çalışan sayımızı artırmaya devam ediyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitliği sadece sayılar demek değil

Daha sürdürülebilir sistemler kurmak, sürdürülebilir uygulamalar hayata geçirmek gerekiyor. Kapsayıcılığı benimseyerek bizden farklı düşünen kişilerle ilişki kurma ve onları destekleme fırsatının memnuniyetle karşılandığı açık bir aidiyet kültürü inşa ediyoruz. Grup olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlayan, kadını güçlendiren, kadınların önündeki engelleri kaldıran uygulamalar hayata geçiriyoruz.

Cinsiyet eşitliğini çalışma kültürümüzün bir parçası haline getirdik. Ağır sanayide, vardiyalı çalışma düzeninde ve daha konvansiyonel bir çalışma ortamında kadın çalışanların da operatör olarak görev yapmasını sağladık. Her fabrikamızda anne odalarımız yer alıyor. Gebe çalışanlarımıza ara öğün desteği sağlıyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımıza Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konulu Eğitimler düzenliyoruz.

Küresel çabalara da katkı sağlıyoruz.

HeForShe projesinin destekleyicisiyiz. BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs)'ne uygun hareket ediyoruz. Impact 2030 Türkiye Etki Konseyi üyesiyiz. Çalışma arkadaşlarımız da bu kapsamda gönüllülük esasıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen sosyal sorumluluk projeleri oluşturuyorlar.

Faaliyet gösterdiğimiz sektörün gelişme alanlarında mühendis ağırlıklı kız öğrencilerin ne denli büyük bir önem taşıdığının bilincindeyiz. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz staj programımız MaxIntern’de kadın ve erkek mühendis adaylarının programa eşit oranlarda dahil edilmesini önemsiyoruz. Yine online olarak gerçekleştirdiğimiz e-MaxIntern staj programımız ise tamamen kadın mühendislerden oluşuyor. Tüm öğrencilerimizi hem mesleki hem de kişisel gelişim eğitimleriyle program boyunca destekliyoruz.

Bu uygulamalarımızla Sürdürülebilirlik Akademisi ve bağımsız İngiliz denetim şirketi Intertek tarafından Türk Otomotiv ana ve tedarik sanayinde “İş’te Eşit Kadın Sertifikası”na layık görülen ilk kuruluş olduk. Yaptıklarımıza ek olarak bu yolculuğumuzda daha yapacağımız, yapmamız gereken çok şey olduğunun farkındayız.

Daha kapsayıcı gelecek için önümüzde uzun bir yol var

Türkiye’de her 10 erkekten 7’si istihdama katılıyorken bu sayı kadınlarda yalnızca 3. Kadınların aylık kazançları erkeklerden ortalama %20 daha az. İş ve özel yaşam dengesi açısından bakıldığında kadınlar, ev işi ve çocuk bakımına erkeklere oranla tam 5 kat daha fazla zaman harcıyorlar. Türkiye otomotiv tedarik sektörüne baktığımızda, kadın istihdam oranı yalnızca . Cinsiyet tercihi yapılan pozisyonların %80’inde erkek adaylar tercih ediliyor.

Ülke ve sektör olarak önümüzde uzun bir yol var. Daha kapsayıcı gelecek için bu yolda çalışmalarımızı Grup dışına taşıyıp, bu konuda farkındalık yaratmak için farklı projeler kapsamında var gücümüzle çalışıyoruz.

Ve bu nedenle de sektörde farkındalık yaratacak çalışmalara destek veriyoruz. Son olarak TAYSAD’ın düzenlediği Fırsatı Eşitle Yeteneği Çeşitle (FEYÇ) Projesi Tasarım Atölyesine iyi uygulama örneği olarak katıldık. FEYÇ Projesi, otomotiv tedarik sektöründe rol model olacak bir toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı ile sektörde kadın istihdam oranını artırmayı ve sektörde insan kaynakları politika ve uygulamalarını toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı hale dönüştürmeyi hedefliyor. Atölyede sektörde öncü olan toplumsal cinsiyet eşitliği uygularımızı paylaşarak ilham olduk, birbirimizden ilham aldık.

 

Biz Grup olarak tüm çalışma arkadaşlarımıza adil ve eşit fırsatlar sunan, çeşitliliğe ve kapsayıcılığa değer veren, açık bir iletişim ortamının bulunduğu bir iş yeri kültürü oluşturmakta kararlıyız. Ancak tüm paydaşlar olarak el ele verdiğimizde daha kapsayıcı bir toplum yaratabiliriz.

1741 Görüntülenme
6
0
93 + 45 =