Giray Butur Giray Butur
07 Kasım 2022 Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Birliği'nin (CLEPA) Enerji Krizine Karşı Aldığı Önlemler
07 Kasım 2022 - İnci'li Uzmanlar
Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Birliği'nin (CLEPA) Enerji Krizine Karşı Aldığı Önlemler
#sürdürülebilirlik #paylasarakparla #bilgiyleparla #gelisimleparla
Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Birliği'nin (CLEPA) Enerji Krizine Karşı Aldığı Önlemler

Artan enerji maliyetleri ve arz güvenliği konusundaki belirsizlik, Avrupa endüstrisinin rekabet gücünün tehlikede olduğunun altını çiziyor. AB şirketleri, diğer bölgelerdeki rakiplerinden yedi ila sekiz kat daha yüksek enerji maliyetleriyle karşı karşıya.

Mevcut enerji krizinin etkisini hafifletmeye yönelik politika tepkisinin ne kadar etkili olacağından bağımsız olarak, enflasyonun AB'yi 2023'te en iyi ihtimalle mütevazı bir toparlanmayla birlikte bir kış durgunluğuna itmesi bekleniyor.

Gayri resmi liderler zirvesi

Komisyon, blok genelinde gaz fiyatlarını sınırlamak için "geçici" bir önlem üzerinde "çalışmaya başladı". Komisyon, önlemleri gayrı resmi bir zirvede daha fazla tartışacak olan AB liderlerine bir mektupta enerji fiyatlarıyla mücadele konusunda bir yol haritası belirleyecek. Gazdaki fiyat farkı hakkındaki tartışma, üye devletleri bölmüş durumda ancak AB liderlerinin bu sorunu ve komisyonun gönderdiği önerileri gayri resmi bir liderler zirvesinde çözeceği planlanıyor.

Gaz fiyat sınırı

Gazın tavan fiyatı konusunda henüz bir fikir birliği yok. Enerji Komiseri Simson, komisyonun başka seçeneklere baktığını söyledi ve şöyle ekledi “Elektrik üretiminde gaz fiyatını sınırlamak için AB çapında geçici bir önlem geliştirmeye hazırız ancak bu, gaz tüketimini artırmadan elektrik fiyatlarını düşürmeye yardımcı olacak düzeyde yapılmalıdır.”. AB liderleri, ayrıca enerji kaynaklarını korumak için kritik altyapının nasıl korunacağını da tartışacaklar.

Enerji azaltma hedefleri ve beklenmedik gelir vergileri

AB enerji bakanları, yüksek enerji fiyatlarına yönelik bir Konsey Tüzüğü önerisi üzerinde siyasi bir anlaşmaya vardılar. Yönetmelik, elektrik talebini azaltmak ve enerji sektörünün fazla gelirlerini nihai müşterilere toplamak ve yeniden dağıtmak için ortak önlemler getiriyor. Konsey, Aralık-Mart dönemi için brüt elektrik tüketiminin ’luk gönüllü bir genel azaltma hedefini ve pik saatlerde elektrik tüketiminin %5’lik zorunlu bir azaltma hedefini kabul etti. Gaz fiyatı tavanı veya yüksek gaz fiyatlarını ele alabilecek diğer önlemler üzerinde de müzakereler devam ediyor.

REPowerEU

AB Konseyi, REPowerEU'nun hibe bileşeninin nasıl finanse edileceği ve dağıtılacağı konusunda bir anlaşmaya vardı. REPowerEU planı, enerji tasarrufunu, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesini ve evlerde, endüstride ve elektrik üretiminde fosil yakıtların yerini alacak yenilenebilir enerjinin hızlandırılmasını hedefleyen mevcut gaz krizine AB’nin yapısal yanıtı olarak kabul ediliyor. REPowerEU hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olacak önemli yatırımları ve reformları finanse etmek için, AB Üye Devletleri’nin NextGenerationEU kapsamındaki ulusal toparlanma ve dayanıklılık planlarına (RRP'ler) yeni bir REPowerEU başlığı eklemeyi amaçlanıyor.

Devlet yardımı kuralları

AB, sözde Geçici Çerçeve kapsamında salgın sırasında devlet yardımı kurallarını zayıflattı. Rekabetten Sorumlu Komisyon Üyesi Margrethe Vestager, geçici çerçeveyi genişletecek ve hükümetlerin enerji sıkıntısı için şirketlerini nasıl sübvanse edebileceğine dair yeni kurallarla mevcut krize uyarlayacak. Kilit sorulardan biri, KOBİ olmayan şirketlerin hangi koşullar altında desteklenebileceği ve eşit şartların bozulmasının nasıl önlenebileceği olacaktır. CLEPA, eşit şartlar altında oyun alanının korunmasının çok önemli olacağını başından beri açıkça belirtti.

Enerji tedariğinde güvenlik

AB ülkeleri, gaz depolama tanklarını doldurma (şu anda %87 dolu) ve tedarikleri çeşitlendirme konusunda ilerleme kaydederek, Rus gazının toplam ithalattaki payını savaşın başlangıcında % 40’tan % 9’a indirdi. Normalden daha düşük sıcaklıklar, son dört yılın ortalamasına kıyasla gaz tüketiminde % 14,5'lik tehlikeli bir artışla sonuçlandığından, yaygın olarak bir uyarı işareti olarak kabul edildi. Hem sanayi hem de elektrik üretimi için ithal gaza önemli ölçüde bağımlı olan Almanya ve İtalya, yaygın olarak en yüksek riske sahip ülkeler olarak kabul ediliyor. Almanya, tüketimini % 14 oranında azaltmayı başarmış olsa da İtalya'nın gaz sıkıntısından kaçınmak için daha fazlasını yapması gerekecek.

Ulusal politika tepkisi

Bruegel'in Almanya'nın son duyurularından önceki tahminlerine göre, Avrupa Birliği'nin 27 Üye Devleti, enerji krizinin tüketiciler ve işletmeler üzerindeki etkisini yumuşatmak için şimdiye kadar 314 Milyar Euro ayırdı. Analiz, ülkelerin şimdiye kadar sağladıkları nispi miktarlarda önemli farklılıklar olduğunu ve KOBİ'lere yönelik iş desteğine odaklanıldığını gösteriyor.

486 Görüntülenme
10
0
71 + 34 =