Burcu Odabaş Burcu Odabaş
22 Nisan 2022 Avrupa Komisyonu Sürdürülebilirlik Politikası – Yasal Sorumluluklarınızı ve Finansmana Erişiminizi Nasıl Etkileyecek?
22 Nisan 2022 - İnci'li Uzmanlar
Avrupa Komisyonu Sürdürülebilirlik Politikası – Yasal Sorumluluklarınızı ve Finansmana Erişiminizi Nasıl Etkileyecek?
Avrupa Komisyonu Sürdürülebilirlik Politikası – Yasal Sorumluluklarınızı ve Finansmana Erişiminizi Nasıl Etkileyecek?

AB kurumsal sürdürülebilirlik politikası kapsamında şirket politikaları çerçevesinde ortaya çıkan 3 ana yasama başlığı yer almaktadır;

 • Yasal olarak sorumluluklarınız (Corporate Sustainability Due Diligence Directive)
 • Sermaye piyasaları ve dış paydaşlara karşı rapor verme gereklilikleri (Corporate Sustainability Reporting Directive and Accounting Standards)
 • İklim değişikliğinin azaltılmasına ve diğer sürdürülebilirlik hedeflerine katkılarınızın ölçüm ve değerlendirmeleri (Taxonomy for Sustainable Finance)

Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi

Durum Tespiti Direktifi önerisi; şirketlerin kendi operasyonları dahil bağlı ortaklıkları ve iş ilişkisi içerisinde bulundukları tarafların yürüttüğü değer zinciri operasyonlarının durum tespiti kapsamında olması yükümlülüğünü öngörmektedir.

 • Durum tespiti prosedürleri çevresel, çalışma ve insan hakları risklerini kapsamakla birlikte ayrıca durum tespiti sorumlulukları bir şirketin doğrudan tedarikçi tabanının ötesinde dolaylı tüm iş ilişkilerini kapsayacaktır.
 • Şirketlerin iş stratejileri, küresel ısınmayı 1.5 C° ile sınırlama hedefiyle uyumlu olmakla beraber ve yönetim kurulu üyelerinin ücret paketleri, emisyon azaltma hedeflerine bağlanmalıdır.
 • Durum tespitinde bulunmaması, ciroya dayalı "orantılı ve caydırıcı" bir para cezasına neden olabilecektir; Şirketler, durum tespiti adımlarını atmamaları durumunda, tazminatlardan sorumlu olacaktır.
 • Tedarikçi şirkete durum tespiti ile ilgili garantiler sağladığı durumda, bir şirket bir tedarikçinin neden olduğu insan hakları veya çevresel zararlardan sorumlu olmayacaktır.

  

                                                                       

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) ve European Financial Advisory Group (EFRAG) Standartları

 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD), kabul edildikten sonra zorunlu sürdürülebilirlik raporlama standartlarını getirmesi ve büyük olasılıkla kapsamını, halka açık şirketlerden en az 250 çalışanı ve 20 milyon Euro geliri olan neredeyse tüm şirketlere genişleteceği beklenmektedir.
 • CSRD kapsamına giren tüm şirketler, iklim değişikliği gibi sürdürülebilirlik hedeflerini etkileyebilecek ticari faaliyetlerle ilgili gelirlerinin, sermayelerinin ve operasyonel harcamalarının payını ve örneğin iklim değişikliği veya kirliliğin azaltılmasına etkili bir şekilde katkıda bulunan faaliyetlerin payını da raporlamak zorunda kalacaktır.  (Henüz öneri aşamasında olan CSRD’de değişiklikler yapılması muhtemeldir.)
 • İş uygulamaları için, Avrupa Finansal Danışma Grubu (EFRAG) tarafından hazırlanan muhasebe standartlarının gelişmelerini takip etmek son derece önem kazanmaktadır. Taslak standartlar, Ekim 2022'ye kadar halka açık bir istişareye tabi tutulacaktır. CLEPA, emisyon raporlamasını özellikle otomotiv tedarikçileri için bir zorluk olduğunu vurgulamakla beraber, tam değer zinciri emisyonlarının hesaplanması konusunda sektörde bir fikir birliği oluşturma çabalarının devam ettiği bildirmektedir. 

Sürdürülebilir Finans Sınıflandırması ve Otomotiv Parçaları

Sürdürülebilir Finans Sınıflandırması şirketlere, yatırımcılara ve politika yapıcılara hangi ekonomik faaliyetlerin çevresel açıdan sürdürülebilir olarak kabul edilebileceğine dair uygun tanımlar sağlamaktadır.

 • Sürdürülebilirlik göstergeleri uygulanmasının, araç üreticileri ve tedarikçileri arasındaki rekabeti bozabileceğine dair ciddi endişeler olmakla birlikte otomotiv tedarikçilerinin sürdürülebilirlik derecelendirmesi, finansman maliyetlerini, yatırımcılar için cazibesini ve hisse fiyatını giderek daha fazla etkileyecektir.
 • Ocak 2022’den itibaren Borsada işlem gören otomotiv tedarikçileri ilk kez, faaliyetlerinden hangisinin iklim değişikliğinin azaltılmasına (sınıflandırma uygunluğu) katkıda bulunabileceğini bildirmektedirler.
 • Gelecek yıldan itibaren ise şirketler, gelir ve sermaye harcamalarının iklim değişikliğinin azaltılmasındaki paylarını hesaplamak zorunlu hale gelecektir.
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) yürürlüğe girdikten sonra, en az 250 çalışanı ve 20 milyon € geliri olan özel şirketler sınıflandırma uygunluğu ve faaliyetlerinin hizalanması hakkında raporlama zorunluluğuna tabi olacaklardır.   
 • Otomotiv tedarikçileri için hidrojenle ilgili bileşenler ve pil bileşenleri, iklim değişikliğinin azaltılmasına katkıda bulunmak amaçlı belirlenebilir.
 • Bununla birlikte, Komisyonun güncel rehberinde yer alan, otomotiv tedarikçilerinin elektrikli araç bileşenleri için yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) yapması zorunluluğu yanında, araç üreticilerinin egzoz borusu değerlemesi yapmasının yeterli oluşu çeşitli tartışmalara yol açmaktadır.

Otomotiv üretimi iklim nötr hale getirilebilir mi?

McKinsey, üretim emisyonlarının %50'sinden fazlasının sadece aracın çelik ve alüminyum içeriğinden geleceğini tahmin etmektedir.  Bu nedenle, karbonsuzlaştırılmış hammaddelere erişim, iklim nötr üretim için bir ön koşuldur.  CLEPA'nın piyasa perspektifi, çelik ve alüminyum sektörünü karbonsuzlaştırmanın zor olacağı ancak önümüzde daha net bir yol yer aldığını göstermektedir. Sektörleri karbonsuzlaştırmanın önündeki diğer büyük bir engel ise; yeterli yenilenebilir enerji ve yeşil hidrojen sağlarken aynı zamanda enerji maliyetlerini de düşürmektir.

Çelik, alüminyum ve hidrojen projelerinin analizi göstermektedir ki; karbonsuzlaştırma ve hidrojen üretim hedeflerine yönelik mevcut tüm taahhütler yerine getirilse bile, bunun 2030 yılına kadar talebi karşılamaya yetmeyecektir. Karbonsuzlaştırılmış hammadde kıtlığı otomotiv tedarikçileri için ciddi bir zorluk haline gelecektir. Aynı zamanda, karbonsuzlaştırılmış hammaddelere erken erişimi güvence altına alan veya sürdürülebilir ürün tasarımında liderlik kuran tedarikçiler, hem araç üreticilerinin siparişlerini kazanmaları hem de sermayeye erişim açısından gelecek yıllarda ciddi bir rekabet avantajı elde edebileceklerdir.  

Kaynak: https://clepa.eu/

 

1327 Görüntülenme
2
0
60 + 71 =