Bera İşbilir Bera İşbilir
03 Nisan 2023 Açık İnovasyon: Yenilik Yönetiminde “Oyun Değiştirici” Yaklaşım
03 Nisan 2023 - İnci'li Uzmanlar
Açık İnovasyon: Yenilik Yönetiminde “Oyun Değiştirici” Yaklaşım
#teknoloji #bilgiyleparla
Açık İnovasyon: Yenilik Yönetiminde “Oyun Değiştirici” Yaklaşım

İnovasyon, işletmeler için her zaman önemli bir itici güç olmuştur. Geleneksel olarak, inovasyon süreci çoğunlukla şirket içi AR-GE faaliyetlerine dayanıyordu. Ancak günümüzde, küresel rekabetin artması ve hızla gelişen teknoloji, işletmelerin yalnızca şirket içi kaynaklara güvenemeyeceği anlamına geliyor. Bu nedenle birçok işletme yeni bir yaklaşıma dönüyor: Açık inovasyon.

Açık inovasyon kavramı ilk olarak 2003 yılında Henry Chesbrough tarafından ortaya atıldı ve o zamandan beri birçok işletme tarafından benimsendi. Bu kavram, “Şirketin sınırlarını aşarak fikir, bilgi ve teknolojiyi; tedarikçiler, müşteriler, ortaklar, üniversiteler ve hatta rakiplerle paylaşarak, işletmelerin inovasyon sürecinde daha etkili olmasını sağlayan bir yaklaşım” olarak tanımlanmaktadır. Açık inovasyon, işletmelerin yeni fikirleri, yetenekleri, kaynakları ve pazarları keşfetmelerine yardımcı olurken aynı zamanda maliyetleri de azaltmalarına yardımcı olur.

Açık İnovasyon Yaklaşımının Avantajları

Daha Fazla Yetenek ve Uzmanlık Havuzu

Açık inovasyon, işletmelerin daha geniş bir uzmanlık ve yetenek havuzuna erişmesini sağlar. İşletmeler, dış ortaklar ve uzmanlarla iş birliği yaparak, başka türlü erişemeyecekleri yeni fikirler ve perspektiflerden yararlanabilirler.

Daha Hızlı ve Daha Çevik İnovasyon Süreci

Dış fikirler ve çözümleri kullanarak, işletmeler yeni ürün ve hizmetleri daha hızlı pazara sunabilir ve değişen müşteri ihtiyaçlarına ve piyasa koşullarına daha hızlı yanıt verebilirler.

Daha Az Maliyet ve Risk

Açık inovasyon ayrıca işletmelerin daha az maliyete katlanmasına yardımcı olabilir. İşletmeler, ortaklarla inovasyon yoluyla inovasyon maliyetlerini paylaşabilir ve risklerini azaltabilirler. Bu, işletmelerin daha büyük yatırımlar yapmak yerine, daha küçük yatırımlarla inovasyon sürecine dahil olmalarına olanak tanır.

Yeni Pazarlar ve Müşteriler Keşfi

Açık inovasyon, işletmelerin farklı pazarlara ve müşteri segmentlerine ulaşmalarına yardımcı olabilir. İşletmeler, dış ortaklar ve müşterilerle iş birliği yaparak, yeni pazarları ve müşterileri keşfedebilirler.

Sonuç olarak, açık inovasyon, büyümeyi ve başarıyı desteklemek için dış fikir ve çözümleri kullanan “oyun değiştirici” bir inovasyon yönetimi yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın örneklerinden birini yakın zamanda gerçekleştiren ve girişimcilik ekosisteminin etkin bir oyun kurucusu olan İnci Holding, “İnci Radar” adını verdiği açık inovasyon programını oluşturdu. İnci Radar 3 modüllü kapsayıcı yapısı ile girişimcilere; İnci Holding’ in ağında yer alan tüm paydaşlara ulaşarak ağ oluşturma, alanlarında uzman yöneticiler ile buluşturarak mentorluk desteği ve İnci Holding’in stratejik yatırımcısı olduğu Vinci VC ile bağlantı kurarak doğrudan yatırım fırsatı sunuyor. Mobilite, Enerji, Endüstri 4.0, Lojistik alanlarına odaklanan program 365 gün açık çağrı modeli ile ilerliyor. İnci Radar ile güç birliği yapan girişimciler işlerini büyütme, sektör oyuncuları ise mevcut sorunlarına çözüm fırsatı yakalıyorlar. Tüm işletmeler için faydalı olan bu model, yenilik takibinin her geçen gün zorlaştığı iş hayatında inovasyonun anahtarı olarak kalmaya devam edecek.

 

Referanslar

Ayas, A. N. (2021). AÇIK İNOVASYON UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA . EUropean Journal of Managerial Research (EUJMR) , Cilt: 5 Sayı: Özel Sayı 1 , 64-74. https://dergipark.org.tr/tr/pub/eujmr/issue/59611/854739
Kaynak, R. & Maden, M. O. (2012). İNOVASYONDA SINIRLARIN GENİŞLEMESİ: AÇIK İNOVASYON . Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , , 31-47 .https://dergipark.org.tr/tr/pub/esad/issue/6058/8143

919 Görüntülenme
5
0
38 + 16 =