Işıl Elif Arslan Işıl Elif Arslan
03 Eylül 2021 2021 Sürdürülebilir Kalkınma Raporu’ndan Önemli Notlar
03 Eylül 2021 - İnci'li Uzmanlar
2021 Sürdürülebilir Kalkınma Raporu’ndan Önemli Notlar
2021 Sürdürülebilir Kalkınma Raporu’ndan Önemli Notlar

Tüm BM üye ülkeleri için 2030 için Küresel Amaçlar”da gerçekleşen ilerlemeyi  izleyen Sürdürülebilir Kalkınma Amacı Endeksi ve Gösterge Tablolarını sunan Sürdürülebilir Kalkınma Raporu bu sene 14 Haziran 2021 yılında yayınlanmıştır.

Covid-19 salgınının dünyanın her yerinde 2020 yılında sürdürülebilir kalkınmada gerilemeye neden olduğunu ortaya çıkaran rapor, bu gerilemenin asıl sebebinin artan yoksulluk ve işsizlikle paralel olduğunu belirtmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda ilerlemenin eskisi gibi sağlanması için, gelişmekte olan ülkelerin küresel vergi reformu ve çok taraflı kalkınma bankaları tarafından genişletilmiş finansman yoluyla mali alanda önemli bir artışa ihtiyacı bulunduğunun altı çizilmektedir. Mali harcamalar ise herkes için kaliteli eğitim, evrensel sağlık imkanı, temiz enerji ve sanayi, sürdürülebilir tarım ve arazi kullanımı, sürdürülebilir kentsel altyapı ve dijital teknolojilere evrensel erişim başlıklarında altı tane SKA dönüşümünü desteklemesinin gerektiği belirtilmektedir.

Raporda Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda ilerlemesine ve diğer ülkeler arasındaki yerine bakıldığında; Türkiye 165 ülke arasında 70.4 endeks puanı ile 70. sırada yer almaktadır.  Türkiye’nin yoksulluğun ve açlığın sona erdirilmesi, sağlıklı bireyler, nitelikli eğitim, temiz su ve sıhhi koşullar, sürdürülebilir şehirler, sorumlu tüketim ve üretim ve hedefler için ortaklıklar başlıklarında bir ilerleme içinde olduğu gözükmekle birlikte; toplumsal cinsiyet eşitliği, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayii, yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, iklim eylemi, sudaki yaşam, karasal yaşam, barış ve adalet başlıklarında durağan olduğu ve 2030 hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını hızlandırması gerektiğinin altı çizilmektedir.  

 

 

 

 

Kaynak:

Sachs, J., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, F. (2021). The Decade of Action for the Sustainable Development Goals: Sustainable Development Report 2021. Cambridge: Cambridge University Press.

http://unsdsn.boun.edu.tr/sdr2021/

 

 

 

885 Görüntülenme
4
0
43 + 95 =