Işıl Elif Arslan Işıl Elif Arslan
13 Temmuz 2021 2021’in 2. Çeyreğinde AB ve Uluslararası Düzeyde Hangi Düzenlemeler ve Gelişmeler Yaşandı?
13 Temmuz 2021 - İnci'li Uzmanlar
2021’in 2. Çeyreğinde AB ve Uluslararası Düzeyde Hangi Düzenlemeler ve Gelişmeler Yaşandı?
#uzmangörüşü #sürdürülebilirlik
2021’in 2. Çeyreğinde AB ve Uluslararası Düzeyde Hangi Düzenlemeler ve Gelişmeler Yaşandı?

2021’in 2. Çeyreğinde AB ve Uluslararası Düzeyde Hangi Düzenlemeler ve Gelişmeler Yaşandı?

Çevresel ve iklimle ilgili riskler düzenleyicilerin gündemlerinde önemli öncelikler olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, sosyal sorunları hedefleyen düzenleyici eylemler son aylarda artmış durumda. Şirketlerin ESG ( çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim temelli yatırımlar) entegrasyon yönetişimlerinin yapısını revize etmelerini gerektiren bazı durumlarda, düzenleyiciler daha kuralcı beklentilerden faydalanıyor.

Bu süreçte en hızlı gelişen 5 konuyu aşağıdaki gibi listeleyebiliriz;

1.Şeffaflık

2. Çevresel riskler

3. ESG entegrasyonu

4. İklim değişikliği

5. Finansal olmayan raporlama

 

Birkaç ay içinde gerçeklemesi beklenen bazı gelişmelere de dikkat çekebiliriz;

BM İş ve İnsan Hakları Antlaşması’nın bir sonraki versiyonunun yayınlanması bekleniyor. Buna ek olarak AB Komisyonu'nun kurumsal durum tespiti ve kurumsal hesap verebilirliğe ilişkin bir yönerge önerisi de beklentiler arasında yerini alıyor.

Uluslararası Alanda Gerçekleşmiş veya Gerçekleşecek Gelişmeler:

  • UNGP'lerin BM İnsan Hakları Konseyi tarafından oybirliğiyle onaylanmasının 10. yıldönümünde, İş Dünyası ve İnsan Hakları Çalışma Grubu, UNGP'lerin uygulamasını değerlendirmek ve on yıl içinde bir eylem rotası belirlemek için bu dönüm noktasından yararlandığını belirtti. UNPG'lerin önümüzdeki on yılda uygulanması için bir yol haritası Aralık 2021'de sunulacak.

UNGPlere ulaşmak için: https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

 

  • OECD Sorumlu İş Davranışı Çalışma Grubu bir taslak envanter raporu yayınladı. Rapora ilişkin kamuoyu katkısı 14 Eylül 2021'e kadar açık bir istişare yoluyla toplanmaktadır. Durum tespiti çalışması, OECD Yönergeleri, şikayet mekanizmaları ile ilgili önemli gelişmeleri, başarıları, uygulandıkları ekosistemleri ve zorlukları dikkate almaya çalışacaktır.

 

  • G7 liderlerinin Cornwall'daki toplantısının ardından, G7 grubu, “iklimle ilgili zorunlu finansal açıklamaların” uygulanması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu belirten ortak bir bildiri yayınlandı.

 

  • İhracat, Transfer, Aracılık, Teknik Yardım ve Çift Kullanımlı Ürünlerin Transit Kontrolü için Bir Birlik Rejimi Oluşturan AB Tüzüğü, Birlik ve üye devletlerinin çift kullanımlı mallarla ilgili tüm ilgili faktörleri dikkate almasını sağlayan teknolojiler (askeri amaçlarla da kullanılabilen meşru sivil uygulamalara sahip olanlar) ve aynı zamanda siber gözetim için kullanılan öğeleri de içerdiğini belirtti.

 

 

  • AB Komisyonu, bir Karbon Sınırı Uyum Mekanizması (CBAM) oluşturacak bir düzenleme için resmi olmayan bir teklif taslağı yayınladı. Teklif, AB'ye ithal edilen bazı demir, çelik ve alüminyum ürünlerinde ve çimento, elektrik ve belirli gübrelerle bağlantılı sera gazını düzenleyerek “karbon kaçağı” riskini ele almayı amaçlıyor.

 

  • AB Parlamentosu Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi, 2030 için AB Biyoçeşitlilik Stratejisi hakkında bir karar taslağı yayınladı: Doğayı hayatımıza geri getirmek. Bu taslağa göre, AB'nin, Birliğin iklim yasasına benzeyen özel bir biyoçeşitlilik yasasına ihtiyacı var.

 

       Kaynak : 3rd Briefing on Regulatory Trends in the European Union and at the International Level Webinar

927 Görüntülenme
3
0
24 + 58 =